Seksjonsleder for markedskontroll ved avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet, Tore Jeppe Sørhaug, varsler om at regelverket for kjemikalier blir strengere. Allerede neste år må de første endringene gjøres i merkingen av noen produkter. Foto: Arbeidstilsynet
Seksjonsleder for markedskontroll ved avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet, Tore Jeppe Sørhaug, varsler om at regelverket for kjemikalier blir strengere. Allerede neste år må de første endringene gjøres i merkingen av noen produkter. Foto: Arbeidstilsynet

Regelverket for kjemikalier strammes inn: – Mange som blir berørt

I år gjennomførte Norge nye endringer i den europeiske REACH-forordningen om kjemikalier. Den nye forordningen krever endringer i samtlige kjemisikkerhetsdatablader, og i tillegg skal en viktig bestanddel i mange tetnings- og overflatebehandlingsmaterialer begrenses.