Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Nye Veiers avlyste konkurranse snart klar for utlysning igjen - mener justert prosjekt vil passe enda bedre for norsk anleggsbransje

I slutten av september avlyste Nye Veier konkurransen for E6 Storhove-Øyer. Nå er ny utlysning av prosjektet rett rundt hjørnet.

Fem grupperinger var opprinnelig med i konkurransen om E6-strekningen Storhove-Øyer, men etter tilbudsfristen var det kun en aktør, arbeidsfellesskapet Impelenia Norge & Roadbridge Holding Ltd, som hadde levert tilbud. Dette tilbudet ble avvist av Nye Veier.

– Vi avlyser fordi vi kun fikk inn et tilbud, og det tilbudet ble avvist på grunn av vesentlige forbehold, som ikke var i henhold til kontraktskravene våre, uttalte Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, til Byggeindustrien etter at avlysningen var et faktum.

Tar til seg tilbakemeldingene

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier uttaler til Byggeindustrien at ny utlysning av prosjektet nå skjer snart. Det betyr at det blir en konkurranse hvor alle kan delta.

– Hva blir nå tilpasset i prosjektet?

– Det er flere ting. Vi har fått ny kunnskap, og reguleringsplanen er nå vedtatt. Vi har rettet opp en del og gjort endringer i henhold til tilbakemeldingene vi har fått fra alle som var prekvalifisert samt de som leverte oss tilbud, sier han.

Moshagen fastslår at det er andre faktorer enn usikkerhet rundt vedtatte reguleringsplaner som bidro til lunken interesse fra entreprenørene for prosjektet. Han opplyser at Nye Veier spesielt har jobbet med risikofordelingen i tunnelen. Dette en av de betydelige faktorene som Nye Veier fikk tilbakemelding om å justere. Men Nye Veier opplyser at også flere viktige ting i prosjektet blir justert.

Vil passe godt til norsk anleggsbransje

– Dette er en kontrakt Nye Veier har vært klar på vil passe spesielt godt til norsk anleggsbransje?

– Ja, og den kommer til å passe svært godt tror vi, fordi signalene er at det trengs jobber. Vi tror det vil bli god konkurranse om dette prosjektet når vi nå sender det i markedet med de justeringene som vi nå jobber med, sier Moshagen.

Nye Veier planlegger å bygge firefelts motorvei til Øyer i 2025. Utbyggingsdirektør Moshagen avviser at avlysningen og ny utlysning vil få dramatiske konsekvenser for den totale fremdriftsplanen for utbyggingen fra Moelv til Øyer.

– I et femårsperspektiv betyr det lite og det påvirker ikke planlagt ferdigstillelse til Øyer i 2025. Målsettingen er kontraktssignering for Storhove-Øyer rundt sommeren 2021 og med anleggsstart høsten 2021 med en ferdigstillelse og vegåpning i 2024. Prosjektet har nå fått vedtatte reguleringsplaner på denne strekningen og vil være første strekning med anleggsstart på E6 Moelv-Øyer, sier Moshagen.