Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Jørn Hindklev

Hareide om kompetanseflukt: - Vegvesenet vil få store oppgaver

Mandag åpnet Nye Veier siste rest av de 43 kilometerne med motorvei fra Kolomoen til Moelv. På det som var en festdag for Nye Veier, kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) betrygge med at også Statens vegvesen vil få store oppgaver fremover. – Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et svar på dette, sier han.

I helgen gikk Siw Tyldum, ingeniørorganisasjonen NITOs hovedtillitsvalgte i Statens vegvesen ut med klar advarsel om at Statens vegvesens kompetanse miljø kan kollapse.

– Massiv kompetanseflukt

– Vi ser en massiv kompetanseflukt og at de ikke lenger har nok ressurser til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, uttalte Tyldum til VG.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kunne mandag bekrefte at ledelsen i Statens vegvesen også har tatt opp bekymringen med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

– Det er en stor reform. Når Statens vegvesen mister 1.300-1.400 medarbeidere til regionene, er det krevende, sier han til Byggeindustrien.

Hareide vil svare i NTP

Hareide fastslår at regjeringen er opptatt av utfordringen, og lover Statens vegvesen store oppgaver.

– Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et godt svar på dette, sier han.

– Nylig har også drift- og vedlikeholdsmiljøet i Statens vegvesen gått ut og slått full alarm om at det lavtrafikkerte riksveinettet råtner på rot. Tegnes det ikke nå et bilde som bør bekymre?

– Det er absolutt noe vi må ta på alvor. Nå har vi hatt mye fokus på Nye Veier. Men jeg vil sammenlikne litt med da TV2 kom i sin tid. Det ble det en utfordring for NRK, men det gjorde NRK bedre, og jeg tror vi trenger begge aktørene, sier han.

Nedgang i veibudsjettet blir ingen regel

Samferdselsministeren fastslår at selv om Statens vegvesen nå opplever en liten nedgang i budsjettet for 2021, har Statens vegvesen også fått betydelig økte bevilgninger de siste årene.

– Nedgangen nå skyldes jernbanen, det har vi vært tydelige på. Det er ingen regel som vil bli fulgt opp i årene som kommer, fastslår Hareide.