<p>Rugtvedtkrysset sett fra Høgenheifjellet retning sørover. Foto: Nye Veier/Yvonne Rognan. </p>Fra venstre konstituert adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, statsråd Jon Georg Dale, prosjektdirektør Magne Ramlo og utbyggingssjef Jørn Rinde. Foto: Nye Veier.Statsråd Jon Georg Dale åpnet mandag ny E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye Veier.Foto: Nye Veier.

Nye Veier og Hæhre feiret åpning av E18 Rugtvedt-Dørdal

Mandag kunne samferdselsminister Jon Georg Dale åpne den 16 kilometer lange firefeltsstrekningen mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark.

Prosjektsjef Asle Ståland i Hæhre Entreprenør og konstituert adm. direktør i Nye veier, Anette Aanesland, var godt fornøyd under åpningen av veianlegget. Foto: Nye Veier.

– Med åpningen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal har Nye Veier ferdigstilt mer enn 50 km firefelts vei i 2019. Det betyr trafikksikker vei raskere til trafikantene, kortere reisetid og et viktig bidrag til å bygge og forsterke bo- og arbeidsmarkedsregioner. På prosjektet E18 Rugvtedt-Dørdal har vi oppnådd en kostnadsreduksjon på om lag 30 prosent som er svært bra. Dette har vi fått til i samarbeid med totalentreprenøren, deres rådgiver og kommunen. En ny trafikksikker E18 skaper ringvirkninger for en hel region, i tillegg til gevinsten den har for transporten mellom Øst- og Sørlandet. Nå tar vi veien i bruk og la oss bruke den med forstand, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier, i en melding fra Nyer Veier.

Ferdig på 2,5 år

Det var 1.november 2016 at Nye Veier signerte kontrakten med Marthinsen & Duvholt om forberedende skogsarbeider. Disse arbeidene pågikk gjennom høsten og vinteren 2016/17. Kontrakten med totalentreprenør Hæhre Entreprenør AS ble signert mai 2017 og anleggsarbeidene kom i gang samme sommer. Den nyåpnede strekningen er cirka 16 kilometer lang og byggetiden har vært cirka 2,5 år.

– Dette prosjektet er levert på tid, kostnad og kvalitet og jeg vil berømme Hæhre Entreprenør som har vært totalentreprenør. Vi synes rett og slett at det har blitt en flott vei. Da vi overtok prosjektet ønsket vi å se på det med nye øyne, forbedre tekniske løsninger og oppnå kostnadsreduksjoner. Hæhre og deres rådgiver Cowi la til rette for en god prosess med Bamble kommune som hele tiden har vært løsningsorientert. Vi fikk til innkorting av bruer med til sammen 500 meter som gir et positivt klimaregnskap gjennom redusert bruk av stål og betong, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Kortreiste løsninger gir gode klimaresultater

Det er flere grunner til at det er oppnådd gode resultater med hensyn til klimamål. Nye Veier har blant annet hatt avtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har gjennomført vannovervåking, kartlegginger og målinger i hele anleggsperioden, står det i meldingen.

– Vi kan med en viss rett si at kortreiste løsninger har bidratt til oppnåelse av klimamål. Gjennom gode løsninger har vi redusert CO2-utslippet med om lag 18.000 tonn. Eksempler på kortreise løsninger er at stein som er brukt til å bygge opp veien kommer fra anlegget og er knust i et eget asfaltverk inne på anleggsområdet. Vi har optimalisert massetransport på grunn av kort avstand til interne massedeponier. Kumlokk er levert av lokal leverandør og er produsert med elkraft som gir lave CO2-utslipp. Både sement med lavt karbonavtrykk og betong er produsert her i Telemark, sier Jørn Rinde, utbyggingssjef E18 Rugtvedt-Dørdal.

Asfalt er produsert på mobilt asfaltverk inne i anlegget. Dette asfaltverket er fyrt med gass i stedet for olje noe som gir lavere CO2-utslipp. Tilslagsmaterialet i asfalt er produsert i anlegget. Totalentreprenøren har benyttet en moderne maskinpark med blant annet hybride gravemaskiner og maskiner med Euro6-motor med lavt utslipp.

Best Value Procurement

Som det første veiutbyggingsprosjektet ikke bare i Nye Veier, men også i norsk sammenheng, ble kontraheringen til E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Totalentreprenøren skal beskrive byggherrens risiko og hvordan de skal sikre god og effektiv gjennomføring.

– Vi har hele tiden vært opptatt av målene for prosjektet og hva vi skal løse. I begynnelsen visste vi nok ikke helt hva vi gikk til, men BVP-metoden har vist seg å være en god arbeidsmetode. Problemstillinger og utfordringer som har dukket opp underveis i prosjektet har vi løst sammen med Hæhre, sier Rinde.

– Vi har levert til sammen nesten 40 kilom,eter ny firefelts vei i E18-utbyggingsområdet, men nå er det en stund til neste veiåpning. Vi har nylig kunngjort konkurransen om utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. I 2020 vil det hovedsakelig pågå kontrahering på E18 Langangen-Rugtvedt, E18 Dørdal-Tvedestrand og reguleringsplanprosesser. Vi har ikke tenkt å ligge på latsiden i 2020, avslutter Ramlo.

Fakta E18 Rugtvedt – Dørdal

- 16 kilometer trafikksikker firefelts motorvei, total veibredde 23 meter inkludert tre meter skulder på hver side

- Totalentreprisekontrakt på ca 1,8 milliarder kroner eks. mva.

- Omlag 4 millioner faste kubikk fjell sprenges og flyttes

- Produksjon og utlegging av ca. 160.000 tonn asfalt

- To planskilte kryss – Rugtvedt og Langrønningen

- To kilometer fylkesvei

- 27 konstruksjoner

- Stemmenbrua er den største konstruksjonen på 320 meter lang og opptil 60 meter høy

- Viltgjerder langs hele veilinja samt to nye viltoverganger på Vardås og Langrønningen

- LED belysning i kryss og langs vei, ca. 500 lamper med moderne styringsfunksjoner, mulighet for nattsenking

- Gjennomgående fiber- og strømkabler, webkamera langs vei og i kryssområder