Foto: Nye Veier.

Disse fem konkurrerer om milliardkontrakt for Nye Veier

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove - Øyer.

Nye Veier har tatt med følgende fem grupperinger i konkurransen om E6-strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet:

  • AF Gruppen – Norconsult
  • Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav - ÅF Engineering AS (AFRY)
  • COMSA S.A.U – SWS Engineering S.p.A
  • Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd – Sweco
  • NCC Norge – NCC AB – Multiconsult

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er cirka 9,6 kilometer langt og har en estimert entreprisekostnad på 1,3 milliarder kroner, eksklusiv moms.

Det er snakk om firefelts vei i dagen i tillegg til en cirka 2,6 kilometer lang toløpstunnel, skriver Nye Veier i en melding.

– Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både en stor og en mellomstor norsk entreprenør, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det kvalifisert store utenlandske entreprenører, og de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Reguleringsplanen for strekningen er ventet vedtatt rundt sommeren 2020. Det er en BVP-anskaffelse med konkretiseringsfase og samhandling, og kontrakten gjennomføres med en totalentreprise NS 8407, melder Nye Veier.

– Kontraktstrategien for E6 Moelv-Øyer identifiserte tidlig denne kontrakten som en attraktiv jobb for markedet, og vi tilrettela for dette tidlig. Denne prekvalifiseringen bekrefter dette, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen ved Nye Veier Innlandet.

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i april/mai 2020, mens byggestart er estimert til slutten av 2020.