Vedlagte illustrasjon viser krysset under Kvitsøy, med to ventilasjonssjakter 10 meter i diameter som skal 250 meter ned til hovedløpene under Kvitsøy. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Vegvesenet avlyser Rogfast-kontrakt - tilbud lå én milliard over anslag

Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet etter at eneste tilbud lå omtrent én milliard kroner over Vegvesenets eget anslag.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

I juli ble det klart at Vegvesenet kun stod igjen med én kvalifisert tilbyder etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten på Rogfast. Den tilbudte prisen lå om lag én milliard kroner over byggherreanslaget.

Tilbudet som ble vurdert, var levert av arbeidsfellesskapet Implenia Norge / Stangeland Maskin.

I kontrakten inngår en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel som, når den står ferdig, blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Kvitsøy-kontrakten omfatter 1/3 av denne pluss fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.

– Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud i pressemeldingen.