Jon-Ivar Nygård mener arbeidstakerne i transportsektoren har for dårlige vilkår. Arkivfoto: Alf Simensen / NTB
Jon-Ivar Nygård mener arbeidstakerne i transportsektoren har for dårlige vilkår. Arkivfoto: Alf Simensen / NTB

Nye tiltak skal stanse sosial dumping i transportsektoren

Arbeidstakere i transportsektoren har for dårlige vilkår. Nå kommer Samferdselsdepartementet med 39 tiltak som skal stanse sosial dumping.

– Arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser, samt gode lønns- og arbeidsvilkår. I transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Derfor lanserer vi nå en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndighetene og veitransportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving.

Mange av de nye reglene vil gjelde fra 1. november. Da vil det blant annet komme krav om løyve for internasjonal godstransport for varebilder med tillatt totalvekt på 2,5 til 3,5 tonn.

– Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien mot et anstendig og trygt arbeidsliv, men vi må også gjøre noe med utfordringen i nasjonal varebiltransport. Regjeringen vil derfor starte et regelverksarbeid for å sikre rettighetene til sjåfører også i nasjonal transport, sier Nygård.

Fra 2026 vil det komme regler om kjøre- og hviletid for disse kjøretøyene i internasjonal transport.