Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) legger mandag fram en ny handlingsplan for å styrke arbeidet mot useriøse og kriminelle arbeidslivsaktører. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB

Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap) legger mandag fram en ny handlingsplan for å styrke arbeidet mot useriøse og kriminelle arbeidslivsaktører. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB

Legger frem 35 tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen legger fram en handlingsplan med 35 tiltak for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet må vi forhindre sosial dumping. Derfor legger vi fram flere tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding mandag.

Regjeringen vil også styrke bistanden til arbeidstakere som utnyttes.

Handlingsplanen inneholder 35 tiltak på flere av departementenes ansvarsområder. Oppfølgingen av tiltakene skal skje i samarbeid med organisasjoner.

Ett av tiltakene dreier seg om å gi Arbeidstilsynet mer ressurser og øke bruken av sanksjoner mot de som bryter regelverket. Samarbeidet mellom offentlige myndigheter skal også styrkes, opplyser Mjøs Persen.