– Vi har gått fra et overskudd til et underskudd av tilgjengelig arbeidskraft i løpet av kort tid, og det er nå viktig at arbeidsgiverne steller pent med arbeidskraften de har, blant annet gjennom å tilby videreutdanning, sier forsker Jon Erik Dølvik i Fafo.

– Vi har gått fra et overskudd til et underskudd av tilgjengelig arbeidskraft i løpet av kort tid, og det er nå viktig at arbeidsgiverne steller pent med arbeidskraften de har, blant annet gjennom å tilby videreutdanning, sier forsker Jon Erik Dølvik i Fafo.

– Arbeidsgiverne må stelle pent med arbeidskraften

Forsker Jon Erik Dølvik i Fafo sier arbeidsmarkedet både i Norge og Europa er i ferd med å stramme seg til.