Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil kjempe mot sosial dumping i transportsektoren. Foto: Alf Simensen / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil kjempe mot sosial dumping i transportsektoren. Foto: Alf Simensen / NTB

Nye regler skal gi mer hviletid for lastebilsjåførene

Lastebilsjåfører skal få reise hjem minst én gang i måneden, og det skal bli flere krav for lastebil- og varebilfirmaer med nye regler fra EU.

De nye reglene er en del av EUs mobilitetspakke, skriver Samferdselsdepartementet.

Målet er å unngå sosial dumping i sektoren. For varebiler blir det krav om løyve for de som kjører internasjonalt, og slike varebiler kommer under de europeiske kabotasjereglene.

Transportselskapene skal nå sørge for at sjåførene får reist hjem minst én uke i løpet av en fireukersperiode. De får ikke lenger tilbringe hvileuka i kjøretøyet sitt og kan ikke lenger få lønn basert på hvor raskt de leverer varene.

Selve kjøretøyet må nå vende tilbake til etableringslandet en gang hver åttende uke, og etter de tillatte tre oppdragene på sju dager, må det nå være en «fryseperiode» på fire dager.

Fra 2026 vil det også innføres nye hviletidsregler og kreves fartsskriver når varebiler på 2,5-3,5 tonn kjører internasjonal transport.

– Vi gjør nå endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. Gjennomføringen av mobilitetspakken vil være en viktig del av regjeringens kommende handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).