– Vi har jobbet for å få politisk støtte i arbeidet vårt mot arbeidslivskriminalitet siden vi etablerte Fair Play Bygg Norge i 2019, og det er med glede vi nå ser at regjeringen vil støtte oss økonomisk i dette arbeidet, sier daglig leder Lars Mamen. Arkivfoto: Stefan Offergaard

– Vi har jobbet for å få politisk støtte i arbeidet vårt mot arbeidslivskriminalitet siden vi etablerte Fair Play Bygg Norge i 2019, og det er med glede vi nå ser at regjeringen vil støtte oss økonomisk i dette arbeidet, sier daglig leder Lars Mamen. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Slik reagerer Fair Play Bygg på regjeringens akrim-plan

– Flere av innspillene våre om bekjempelse mot arbeidslivskriminalitet er tatt til følge av regjeringen, som i sin handlingsplan mot denne typen kriminalitet tilgodeser oss midler over en treårs periode, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram fredag. Handlingsplanen inneholder 35 tiltak på flere av departementenes ansvarsområder. Oppfølgingen av tiltakene skal skje i samarbeid med organisasjoner.

Ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn arbeidet også Solberg-regjeringen med ulike handlingsplaner mot arbeidslivskriminalitet, et arbeid sittende regjering har fulgt opp.

– Heldigvis ser det ut til at Støre-regjeringen vil gjøre noe konkret med problemet, et problem som ikke bare kommer innunder de enkelte etatenes lovverk, men som rammer hele samfunnet, sier Lars Mamen til Byggeindustrien.

Farlig og samfunnsskadelig

Organisasjonen Fair Play Bygg Norge har påpekt visse aktiviteter innenfor arbeidslivskriminalitet som farligere og mer samfunnsskadelig enn annen akrim.

– Det viktigste i regjeringens handlingsplan, er at de skriver at alvorlig akrim skal komme for retten. I handlingsplanen fremkommer det også at avdekking av slavelignende arbeid skal prioriteres, og at det i et lovarbeid skal vurderes å kriminalisere flere former for grov utnyttelse. Signalene regjeringen nå gir, er at alvorlige saker skal behandles rettslig – ikke av eksempelvis Arbeidstilsynet eller Skatteetaten. Det dreier seg om saker som blant annet går på grov utnytting av arbeidstakere, eller som handler om grov skatteunndragelse, sier Mamen.

– Veldig positivt

Han uttrykker stor glede over at Fair Play Bygg Norge nå tilgodeses økonomisk støtte fra regjeringen i arbeidet mot å bekjempe akrim.

– Vi er veldig takknemlige for denne støtten, og har jobbet for dette siden etableringen av organisasjonen vår i 2019. Vi har medlemmer både hos arbeidstakere og arbeidsgivere i byggenæringen og elektrobransjen, som hittil har finansiert aktiviteten vår. Det er veldig positivt at regjeringen nå skjønner at det viktige arbeidet vi gjør har stor samfunnsnytte, sier Lars Mamen.