Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nye EU-krav på høring i Samferdselsdepartementet

EUs forslag til reviderte regelverk for lade- og fyllepunkter for alternative drivstoff og strengere CO2-krav skal nå ut på høring i Samferdselsdepartementet.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

EU-kommisjonen la 14.juli 2021 fram regelverkspakken «Fit for 55» med flere forslag som berører transportsektoren. Målet er å sikre at EU når sitt forsterkede klimamål for 2030 om å redusere netto-utslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990.

– Jeg er glad for at EU, slik som Norge, har satt seg ambisiøse mål for grønnere transport. Dette er bra for Norge, og enda bedre for Europa som nå kommer etter. Jeg ser frem til den dagen man kan kjøre elbil rundt i hele Europa uten å måtte tenkte på når neste mulighet til å lade kommer. God infrastruktur for fylle- og ladestasjoner er viktig, og dette er ett av temaene i høringene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i meldingen.

– I Europa går utrullingen av nullutslippsbiler for sakte, og klimamålene står i fare. EUs forslag om nye CO2-utslippskrav til person- og varebiler betyr store og nødvendige utslippskutt. Jeg merker meg at EU løfter fram innovasjon og utvikling av ny teknologi som viktige verktøy for å sikre innbyggerne tilgang til rimelige og varierte biler. Norge har lykkes godt med elbilpolitikken over flere år, og jeg tror den teknologiske utviklingen i internasjonal bilindustri fremover vil fremskynde overgangen til fossilfri transport også i vårt land, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementets høring gjelder forslag til revisjon av to regelverk:

Innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport

CO2-utslippskrav til person- og varebiler

Høringsfristen er 1. september 2021.