Oslo 20210506. Samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Torstein Bøe / NTB

Oslo 20210506. Samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Torstein Bøe / NTB

Hareide om EUs klimapakke: – Forutsetter teknologisk utvikling

EU vil forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035 og innføre en rekke tiltak som berører transportsektoren. Samferdselsdepartementet ber nå om innspill til responsen på tiltakspakken.

– Norge har ambisiøse mål for grønn mobilitet og vi vil samarbeide tett med EU for å nå viktige klimamål for transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet denne uken.

EU-kommisjonen la onsdag frem regelverkspakken «Fit for 55», som inneholder flere forslag som berører transportsektoren. Regelverkspakken skal sikre at EU når sitt forsterkede klimamål for 2030 om å redusere netto-utslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990.

«Fit for 55» inneholder blant annet forslag til endringer i direktivet om lade- og fyllepunkter for alternative drivstoff og strengere CO2-krav rettet mot bilprodusenter som selger person- og varebiler i Europa. Samferdselsdepartementet har et hovedansvar for å følge opp disse to forslagene.

– De ambisiøse målene Norge og EU har forutsetter at det skjer en fortsatt teknologisk utvikling. EUs krav til bilprodusenter og arbeid med CO2-utslippsstandarder for personbiler bidrar til en slik utvikling. Nå ser vi ser frem til å gå gjennom forslagene, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet skriver i pressemeldingen at de nå setter i gang arbeidet med å vurdere forslagene, samt at de starter med å utarbeide norske posisjoner. Departementet ber om innspill fra berørte aktører ,og skriver i meldingen at de så snart som mulig vil sende regelverksforslagene på høring.