Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ny ordning: Bedrifter kan få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger. På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

- Jeg er glad for at vi har fått denne ordningen på plass. Tilskuddet kan bidra til at arbeidsgivere som er usikre på fremtiden likevel tar permitterte tilbake. Det er viktig at vi nå får flere tilbake i jobb raskt og hindrer at arbeidsledigheten biter seg fast, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i meldingen.

Lønnsstøtten etterbetales til høsten, og søknadsskjemaet på lonnstilskudd.no åpner i oktober. Som arbeidsgiver er det viktig at du rapporterer alle dine arbeidstakere til Aa-registeret via a-meldingen. Du må ha rapportert alt som er pliktig og rapporteringen i A-meldingen må være riktig før du søker tilskudd, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- Bedrifter kan få opptil 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen for å få permitterte tilbake i jobb er på usikkert grunnlag anslått å gi utbetalinger på om lag 4 milliarder kroner. Anslaget har som utgangspunkt at alle som var permittert per 28. mai kan bli tatt tilbake i jobb, sier Sanner.