Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener dagens nasjonale transportplan ikke lenger er realistisk og framskynder arbeidet med å lage ny. Foto: Alf Simensen / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener dagens nasjonale transportplan ikke lenger er realistisk og framskynder arbeidet med å lage ny. Foto: Alf Simensen / NTB

Ny nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

Regjeringen vil legge fram en ny nasjonal transportplan allerede våren 2024, som er ett år tidligere enn planlagt.

Normalt sett kommer nasjonal transportplan (NTP) hvert fjerde år. Planen vil gjelde for tolv år, fra 2025 til 2036.

– Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Han viser til at det økonomiske handlingsrommet vil bli redusert framover, og at verdensøkonomien er rammet av uventede hendelser som har konsekvenser for all langtidsplanlegging.

Samferdselsdepartementet har informert Avinor, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen om beslutningen. De får nå to oppdrag – å prioritere hvor pengene bør brukes, og utrede transportbehovet framover.

– Vi får ett år kortere tid på arbeidet, men utfordringer nasjonalt og internasjonalt gjør en tidligere framlegging riktig og nødvendig, sier Nygård.