Fremtidens veibygging

Det ligger inne planer for utbygging av veier og jernbane for mange hundre milliarder kroner i årene som kommer. Vi har lenge diskutert hva vi bør prioritere å bygge ut og hvordan utbyggingen skal skje. Men nå kommer også diskusjonen stadig hyppigere om vi faktisk skal realisere alle de planlagte prosjektene, og bør de bygges på en annen måte. Dessuten vil opplagt den kraftige kostnadsøkningen vi nå ser kunne føre til en brems i utbyggingen, i hvert fall på kort sikt.