Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Revidert budsjett: Samkjørte reaksjoner i entreprenørbransjen

Regjeringen skal fremme forslag om hvordan store motorveiprosjekter kan nedskaleres for å spare blant annet kostnader, natur og matjord. Det er stort sett like reaksjoner i entreprenørbransjen på regjeringens utspill.