Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la for første gang frem en prioritert liste med rekkefølge på de store prosjektene.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la for første gang frem en prioritert liste med rekkefølge på de store prosjektene.

Dette står øverst på vegdirektørens egen ønskeliste

Tirsdag presenterte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland en liste over 20 milliardprosjekter i prioritert rekkefølge. Selv har vegdirektøren ett tydelig ønske øverst på sin egen ønskeliste: Treårsbudsjett fremfor ettårsbudsjett.