Foto: CaverionMathias Moen (fra venstre), Stig-Jarle Østgaard, Jan Nybo, Mikael Bernhardsson og Per Morten Rostille er på befaring på ett av de 21 tekniske husene de skal fylle med elektroinstallasjoner. Foto: CaverionArild Barstad (fra venstre), Are Klausen, Trond Sunnset, Mikael Bernhardsson,Jan Nybo, Therese Høy, Erik Askheim, Mathias Moen, Stian Svendby, Geir Arne Moe og Per Morten Rostille. Foto: Caverion

Ny jernbane skal leve i 100 år

Gjennom en åtte ukers pilot med høye krav til dokumentasjon skal den nye jernbanetraseen Farriseidet-Porsgrunn ha en livssyklus på 100 år, hvorav de første 30 skal være nærmest vedlikeholdsfrie.

Det skriver Caverion i en pressemelding torsdag.

Med mål om ett teknisk hus og én kilometer jernbane hver 14. dag skal piloten, ifølge Caverion, sikre rekordrask gjennomføring elkraftarbeidet på Jernbaneverkets gigantprosjekt.

Prosjektsjef i Caverion, Per Morten Rostille, understreker viktigheten av piloten.

– God dokumentasjon fra piloten er helt avgjørende for å gjennomføre prosjektet i henhold til de stramme tidsfristene, uttaler Rostille i pressemeldingen.

Fra Farriseidet utenfor Larvik til Porsgrunn skal det bygges 22,5 kilometer dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 6,6 milliarder kroner. Det nye sporet skal stå ferdig høsten 2018.

– Med god dokumentasjonen fra piloten produserer vi en montasjehåndbok for installasjonsarbeidet senere i prosjektet. Dokumentasjonen vil også legge grunnlaget for god forvaltning, drift og vedlikehold i ettertid, slik at vi kan sikre pålitelig og trygg infrastruktur for det moderne samfunnet, sier Caverions planlegger for prosjektet, Erik Askheim.

Jernbaneverkets gigantprosjekt er, ifølge pressemeldingen, delt opp i syv entrepriser, hvor Caverions elektrojobb er den største tekniske entreprisen.