Foto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette StorvikFoto: Jernbaneverket / Anne Mette Storvik

Se Farriseidet – Porsgrunn fra lufta

Tre år ut i kjempeprosjektet Farriseidet – Porsgrunn begynner strekningen virkelig å ta form.

Det skriver Jernbaneverket i enpressemeldingpå sine nettsider.

Det er nå litt over tre år siden daværende samferdselsminister Marit Arnstad markerte anleggsstart for Farriseidet – Porsgrunn-prosjektet.

Siden da er åtte av ti bruer er ferdig støpt, og samtlige syv tunneler, med samlet lengde på 15 kilometer, er ferdig drevet. Det er i dag kun Eidangertunnelen som har igjen noen elementer å montere.

– Vi har god kontroll på økonomi og fremdrift, og syntes at entreprenørene våre gjør en kjempejobb med tanke på hvor stort dette prosjektet er, og at det er en del kompliserte løsninger. Vi ønsker også å trekke frem den gode jobben som blir lagt ned i HMS og SHA arbeid i prosjektet, sier prosjektsjef Lars Tangerås i Jernbaneverket.

– Vi har ikke hatt noen alvorlige skader så langt, og vi har nå en H1-verdi på 2,8, det er godt under kravet, som er 4,0. Dette skyldes at både Jernbaneverket og våre entreprenører har stort fokus på sikkerhet på arbeidsplassen og vi jobber kontinuerlig med dette, uttaler han i pressemeldingen.