Truls Jemtland går til Bulk Infrastructure. Foto: Bulk Infrastructure
Truls Jemtland går til Bulk Infrastructure. Foto: Bulk Infrastructure

Ny head of communications i Bulk Infrastructure

Bulk Infrastructure henter strategisk kommunikasjonskompetanse fra energibransjen med rekrutteringen av Truls Jemtland.

– Truls Jemtland (46) har en bred kommunikasjonserfaring, og har de siste 12 av årene hatt kommunikasjonsstillinger i energibransjen. Fra 2009 til 2017 jobbet han i Hafslund ASA, blant annet med vannkraftproduksjon, nettvirksomheten, energigjenvinning og fjernvarme. Jemtland var kommunikasjonsdirektør i konsernet fra 2014 til 2017. Jemtland kommer fra stillingen som leder for kommunikasjon i Norges største fjernvarmeselskap, Fortum Oslo Varme, heter det i en pressemelding.

̶  Truls har en drivende innstilling kombinert med strategisk og relevant erfaring som passer svært godt inn i Bulks fremtidsplaner. Ansettelsen vil være positiv for våre kunder, medarbeidere og for realiseringen spennende bærekraftige prosjekter. Vi gleder oss til å få Truls med på Bulk-laget, sier Inger Gløersen Folkeson, COO & EVP Fiber Networks i Bulk Infrastructure Group AS, i meldingen.

̶  Gjennom de innledende samtalene er jeg blitt imponert over Bulk Infrastructure, deres ambisjoner og ikke minst menneskene jeg har møtt i prosessen. Jeg takker for tilliten og ser frem til å synliggjøre hvordan det grønne skiftet er avhengig av bærekraftig digital infrastruktur, og ikke minst bidra til realisering av fremtidige spennende bærekraftige prosjekter, uttaler Truls E. A. Jemtland.

Jemtland vil ha sin første arbeidsdag i Bulk 1. mars 2022.