Trond Berget Ausland starter i jobben som daglig leder i STØ Entreprenør 1. september. Foto: STØ Entreprenør.

Ny daglig leder i STØ Entreprenør

Styret i STØ Entreprenør har ansatt Trond Berget Ausland som ny daglig leder i selskapet.

Trond Berget Ausland tar over etter Ole Kristian Ruud, som har hatt ansvaret for virksomheten de siste syv årene, men som etter oppnådd pensjonsalder nå ønsker å trekke seg tilbake, opplyser STØ Entreprenør i en pressemelding.

– Styret er svært fornøyd med rekrutteringen av Trond Berget Ausland som overtar som ny daglig leder 1. september 2021. Trond deler STØ sine verdier og har gode resultater å vise til og vi er trygge på at han vil løfte STØ videre. Fremtidsutsiktene til STØ Entreprenør er rekordsterke, og vi gleder oss over at Trond vil bli en del av STØ-laget fremover, skriver entreprenørselskapet i meldingen.

Trond Berget Ausland sier han har stor respekt for den jobben som er gjort fra tidligere leder og alle ansatte i selskapet, og han ser nå frem til å møte nye kolleger og bli kjent med entreprenørselskapet

– Å få lede STØ videre, sammen med flinke folk, blir spennende og krevende. STØ har opparbeidet seg et godt fotfeste hos flere byggherrer som vi skal holde fast ved og sammen fortsette det gode samarbeidet. Jeg ser også frem til å være med å konkurrere om nye jobber og presentere STØ for nye oppdragsgivere, sier Ausland.

STØ Entreprenør er lokalisert på Lørenskog, og utfører byggeprosjekter i Romerike, Oslo og Viken. Ifølge Selskapet omsatte de for i overkant av 500 millioner kroner i 2020 og har en forventning om cirka 650 millioner kroner i 2021. STØ Entreprenør har per dags dato cirka 55 ansatte. Største eier er KB Gruppen.