Daglig leder Kjersti Folvik i NGBC. Foto: Kristin Svorte / NGBC

Ny BREEAM-manual ute på høring

Norwegian Green Building Council (NGBC) har utarbeidet et førsteutkast til ny manual for BREEAM-NOR. Utkastet ligger nå ute for innspill.

Det skriver NGBC i en pressemelding denne uken.

Manualen ligger nå ute på høring, og NGBC ber om innspill fra fagmiljøer, intresseorganisasjoner og markedet generelt.

Les og kom med innspill til utkastet her.

Høringen vil være åpen til og med 15. oktober, heter det i pressemeldingen.

– NGBC er opptatt av at BREEAM-NOR fortsetter å være et verktøy som er relevant og som driver næringen i retning av økt kvalitet og bærekraft, sier daglig leder Kjersti Folvik i NGBC.

Den nye BREEAM-NOR manualen skal være harmonisert mot BREEAM International 2013, samtidig som erfaringer fra de siste fire årene i det norske markedet er forsøkt tatt inn i utkastet som nå sendes ut på høring, skriver NGBC.

BREEAM-NOR 2015 vil omfatte nybygg og vesentlige rehabiliteringsprosjekter. Bygningstypene vil være de samme som i dagens BREEAM-NOR; Kontor, varehandel, industri og utdanningsbygg. I tillegg inkluderes bolig som i første omgang vil tas inn som en pilot.

Den nye manualen har, ifølge pressemeldingen fra NGBC, i store trekk den samme innretning som nåværende versjon, men flere emner skal være slått sammen og omstrukturert. I tillegg finnes det flere vedlegg som forklarer manualens innretning og gir hjelp til å forstå dokumentasjonskravene.

– Vi er avhengig av de ulike fagmiljøenes engasjement for å gjøre verktøyet så godt som mulig. Vi håper derfor på fortsatt stort engasjement og konstruktive høringsinnspill, sier daglig leder Kjersti Folvik.