Multiconsults hovedkontor på Skøyen i Oslo, desember 2012. Foto: Trond Joelson

Norges første BREEAM-NOR In-Use-bygg

Multiconsults hovedkontor er det første bygget i Norge som klassifiserer seg etter alle tre delene av miljøsystemet BREEAM-NOR In-Use.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding tirsdag. 

Miljøsertifiseringen BREEAM-NOR består totalt sett av de tre evalueringsdelene eiendom, forvaltning og bruk.

Grethe Bergly, regiondirektør i Multiconsult på Østlandet. Foto: Multiconsult

Multiconsults hovedkontor på Skøyen har nå fått overrakt sertifikatet for BREEAM-NOR In-Use del tre, Bruk, som er en vurdering på hvordan leietaker administrerer virksomheten i bygget, skriver Multiconsult.
– Gjennom sertifiseringen bekrefter Multiconsult vårt engasjement tilknyttet målsettingen «grønt i alt vi gjør». Det at vi som brukere av bygget oppnår klassifiseringen «very good» viser at vi har en god sammenheng mellom liv og lære. Sertifiseringen bidrar til at HMS og bærekraftige løsninger integreres i all aktivitet, uttaler Grethe Bergly, regiondirektør i Multiconsult på Østlandet.

Tidligere har selskapet også mottatt klassifiseringer for Eiendom og Forvaltning. Multiconsult fikk klassifiseringen «very good» på alle tre deler, heter det i pressemeldingen.