Kari Sandberg

- Nullvisjonen er et samarbeid

– Visjonen og målet om null drepte og varig skadde er et bransjesamarbeid - og vi håper den store interessen for å delta på konferansen er et tegn på at HMS tas på alvor ute i virksomhetene og at vi vil se det gjennom et tydelig engasjement i arbeidet i SfS BA og at vi kommer nærmere nullvisjonen, uttalte EBA-leder Kari Sandberg under åpningstalen på HMS-konferansen onsdag.

EBA har vært en pådriver for etableringen av SfS BA og er også teknisk arrangør for konferansen, som samler rundt 500 deltakere.

– EBAs overordnendemål for HMS-arbeidet er at vi skal jobbe for forutsigbare rammer og konkurranse på like vilkår. EBA skal bidra til sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter - og målet med vårt arbeid er også å bidra til arbeidsplasser uten skader og uhell og sikker og effektiv produksjon, legger hun til.

Kompetanse
Hun peker på at kompetanse er nøkkelen til et godt og systematisk HMS-arbeid og ikke minst om man skal få de resultatene som tar oss mot nullvisjonen.

– HMS er som mye annet et lederansvar. Lederne må gå foran og vise vei i sikkerhetsarbeidet og være synlige og tydelige i både ord og handling. Myndighetene må bidra med et regelverk som skaper gode rammevilkår for arbeidet, sier Sandberg.

– For å jobbe mot nullvisjonen må alle involveres og ta eierskap og ansvar - den enkelte arbeidstaker må ta individuelt ansvar for egen sikkerhet, og bedrifter og byggherrer må jobbe systematisk, legger hun til.

Lederansvar
Sandberg peker på at om man skal nå målene må man trene, lære og dele.

– Vi må utføre handlinger som styrker etterlevelse. Kunnskap og læring bidrar til varig endring av atferd og utvikling av tydelig skadekultur. Det er dessverre som oftest slik at en ulykke ikke bare hender – den forårsakes. Noen ganger har akkurat den samme ulykken skjedd før, men et annet sted i landet på en annen arbeidsplass. Det betyr at vi må ha enda mer fokus på hva som kan skje, samtidig som vi tar med oss lærdommen av det som har skjedd, utdyper Sandberg.

Hun mener en god sikkerhetskultur neppe kan vedtas i et ledermøte.

– Ledelsen må både tilrettelegge for, etterspørre og kreve - og det må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sier Sandberg.