Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Norsk økonomi økte 0,7 prosent i andre kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,7 prosent i andre kvartal fra kvartalet før. Økonomien preges av sterk prisvekst.

Årsaken til oppgangen fra første kvartal er at aktiviteten var lav i januar og februar, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), som likevel påpeker at veksten gjennom andre kvartal flatet ut.

– Den flate utviklingen fra mars til juni skyldes i hovedsak nedgang i varehandelen, som veier opp for at det var oppgang i flere andre tjenestenæringer, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Den sterke veksten i sysselsettingen fortsatte.

Antallet sysselsatte økte 0,6 prosent i andre kvartal. Samlet har sysselsettingen økt med 40.400 personer i første halvår.

– Siden andre halvdel av 2021 har prisene økt kraftig, særlig knyttet til energi- og råvarer som importeres fra utlandet. I løpet av våren har dette spredt seg til prisene på andre varer og tjenester, sier Sletten.

Han peker på at den kraftige prisveksten den siste tiden har redusert kjøpekraften i husholdningene, noe som har bidratt til å dempe veksten i konsumet.