Bilde fra nesten tomme lokaler i Sundtkvartalet i Oslo i mars 2020. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Norsk Eiendom vil ha svar om kontorenes fremtid etter korona

Bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom går nå ut for å finne ut hva som vil kreves av morgendagens kontorlokaler etter koronapandemien.

I en lederartikkel forrige uke skrev Byggeindustrien-redaktør Arve Brekkhus at mange allerede mener at tiden med åpne områder der man benytter felles arealer på arbeidsplassene er forbi. Nå er det snakk om soner for hver ansatt, mer bruk av skillevegger og avstengte rom, skriver Brekkhus.

I løpet av koronaåret 2020 gjestet Byggeindustriens podkast Byggeplassen blant andre administrerende direktør i Telenor Eiendom, Morten Dean Dunham og direktør for drift og marked Mona Aarebrot i eiendoms- og byutviklingsselskapet Aspelin Ramm, som fortalte om Telenors frislipp av hjemmekontor og hva det kunne ha å si for fremtidens kontorhverdag.

Daværende Norsk Eiendom-sjef Thor Olav Askjer var en av kritikerne til frislippet.

Nå ønsker Norsk Eiendom å få svar fra kontorarbeidstakere i hele Norge og alle sektorer om hva de ønsker seg av fremtidens kontor etter koronapandemien.

Fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Vidar Fiskum. Foto: Norsk Eiendom

– Det er stor usikkerhet og nysgjerrighet på hvordan pandemien med hjemmekontor og utstrakt bruk av digitale arbeidsflater vil påvirke fremtidens kontorer. Vi har hatt en stor kompetanseheving på å jobbe digitalt, og da må vi finne ut hva slags utslag det gjør for behovet vårt for kontorarealer, sier fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Vidar Fiskum, til Byggeindustrien.

Spørsmål rundt åpne områder og felles og roterende arbeidsstasjoner, for eksempel, er ikke uten videre enkle å besvare.

– Samtidig som vi må jobbe for å unngå smitte, ser vi at de digitale arbeidsflatene har gitt veldig stor frihet for arbeidstakerne til å jobbe hjemmefra. Hvis vi skal bruke mer tid hjemme, blir det veldig arealsløsende hvis alle skal ha faste arbeidsplasser som ofte vil stå tomme. Vi ser også at de færreste smittes på kontoret. På en annen side har vi lært at digitale møter også reduserer behovet for å reise, og dette kan gjøre at mange vil tilbringe mer tid på kontorene sine enn før korona. Kan det kanskje bli behov for større arealer? spør Fiskum.

Ved hjelp av en stor spørreundersøkelse på Norsk Eiendoms nettsider håper bransjeforeningen nå å få mer svar på hvordan et idealkontor ser ut med koronapandemiens erfaringer tatt i betraktning.

– Svarene her blir viktige for alle bedriftseiere som ønsker å skape et godt arbeidsmiljø, og også for oss og våre medlemmer, som vil gi råd til leietakerne våre, sier Fiskum.