Thor Olaf Askjer, administrerende direktør Norsk Eiendom.

Eiendomstopp kritisk til Telenor-sjefens «frislipp» av hjemmekontor

Norsk Eiendoms avtroppende administrerende direktør Thor Olaf Askjer omfavner ikke Telenor-sjef Sigve Brekkes hjemmekontorutspill. Han tror det vil gå utover både trivsel på arbeidsplassen og fremtidig byggeaktivitet.

Torsdag meldte NRK at Telenor-sjefen mener erfaringene fra koronautbruddet er så positive at han onsdag kveld sendte ut en epost til samtlige i konsernet med informasjon at alle ansatte selv kan få velge selv hvor jobben skal utføres, om det er på jobb, hjemmefra eller hytta.

Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom er ikke like skråsikker på at dette er en god idé på lang sikt.

– For spesielle oppgaver, for eksempel support, så kan det fungere greit. Men når man som oss jobber med å utvikle organisasjoner og prosjekter, så vil det fortsatt være et stort behov for å møtes fysisk, sier Askjer til Byggeindustrien.

Han omfavner derfor ikke Telenor-sjefens utspill og mener at hjemmekontor kan gå ut både over kreativiteten og det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Vi merker at folk lengter etter å være treffe kolleger og være sosiale etter flere måneder på hjemmekontor. For lang tids isolasjon hjemme kan ha negative helsemessige effekter, og da er det ingen god løsning at alle skal sitte hjemme og jobbe, sier han.

For Norsk Eiendoms medlemmer vil kontoretterspørselen gå ned dersom mange følger Telenors eksempel.

– I det store bildet vil det redusere det samlede kontorbehovet. For arbeidsgivere som praktiserer såkalt «free seating», vil utvidet bruk av hjemmekontor gi et mindre trykk på disse arbeidsplassene og arealbehovet går ned. På den annen side gjør smittehensyn at flere vil foretrekke cellekontor, sier Askjer. Dersom bruk av cellekontorer igjen skulle få større utbredelse, vil arealbehovet øke.

– Hvordan vi det kunne slå ut for de som utvikler og bygger næringsbygg?

– Den mest sannsynlige konsekvensen er at nybyggbehovet reduseres. Det vil være dramatisk for byggenæringen – ikke minst fordi det ikke skjer bare innen kontorbygg, men også på boligsiden hvor nyboligsalget nærmest har stoppet opp, sier Askjer – som tror at deling av hjemmekontor og fysisk arbeidssted vil bli en naturlig utvikling.