<p>Styrelder Lars Atterfors i Nordisk Massivtre mener timingen for etableringen av Nordisk Massitre sin nye massivtrefabrikk er ekstremt bra.</p>Kongsvinger-ordfører Sjur Arnfinn Strand (AP) fikk æren av å foreta symbolske offisielle åpningen av massivtrefabrikken.

Nordisk Massivtre åpnet ny fabrikk: - Timingen er ekstremt bra

Torsdag var det offisiell åpning av det som per i dag er Norges eneste massivtrefabrikk i Kongsvinger i Hedmark. Fabrikketableringen er realisert på kun seks måneder og timingen betegnes som svært god i et marked med stigende etterspørsel.

På kun seks måneder har Nordisk Massivtre stablet på beina en ny fabrikk og det er tredje gang produksjonsutstyret i fabrikken er med på en massivtresatsing i Norge. Men denne gangen mener aktørene bak Nordisk Massivtre at timingen er god.

Doblet volum mot 2020

Det meste av produksjonsutstyret stammer fra Moelvens massivtresatsing for flere år tilbake. Utstyret ble så overtatt av Massiv Lust. Sentrale personer fra massivtresatsingen i Luster har nå sammen med Stangeskovene og Hunton gått inn massivtresatsingen Nordisk Massivtre.

– Timingen for etablering av denne massivtrefabrikken er ekstremt bra. Etterspørselen etter massivtre i Norge og byggebransjen mener at volumet som leveres til Norge i dag, vil bli doblet mot 2020. Vi ønsker at noe av dette volumet skal produseres her i Norge av lokalt råstoff, sier styreleder Lars Atterfors.

Bygger opp kapasitet på 10.000 kubikkmeter i året

Markedssjef Carsten Hovind i Nordisk Massivtre sier til Byggeindustrien at ambisjonen for fabrikken er å bygge opp en produksjonskapasitet på 10.000 kubikkmeter i året.

Markedssjef Carsten Hovind i Nordisk Massivtre.

– Det vil ta et par år å bygge opp dette produksjonsvolumet og i 2018 sikter vi mot en produksjonskapasitet på 5.000 kubikkmeter, som tilsvarer ett skift, sier han.

Fikk ikke til kvalitet og økonomi i Luster

Hovind var de siste to årene daglig leder for Massiv Lust og han er i denne omgang tryggere på etableringen i Kongsvinger.

– Dette er tredje gang maskinutstyret benyttes i en massivtresatsing i Norge. Hvor trygg er du på denne etableringen?

– Jeg er i alle fall tryggere. Det handler om at vi har solide eiere og Stangeskovene er også leverandør av råstoffet. I Sogn fikk vi erfare at det var utfordrende å være både langt unna markedet og råstoffet. Vi klarte ikke å levere på hverken kvalitet eller økonomi fra Luster, sier han.

Nordisk Massivtre eies av Massiv Holding, Stangeskovene og Hunton.

Selv om fabrikken er stablet på beina på kun seks måneder, forteller Hovind at dialogen rundt en massivtreetablering på Østlandet har pågått det siste 1,5 året. Det er investert cirka 6 millioner kroner i flytting av maskiner og oppstart av fabrikken som startet noe produksjon tidligere i sommer.

– Det samlede investeringsgrunnlaget for Nordisk Massivtre de neste to årene er 15 millioner kroner, sier han.

Marked for norske aktører

Nordisk Massivtre ønsker en forsiktig oppstart og har per i dag leveranser til et nytt næringsbygg for Hunton på Gjøvik, en idrettshall på Biri i tillegg til private prosjekter.

– Splitkon åpner neste år en ny stor massivtrefabrikk med ambisjon om et produksjonsvolum på 60.000 kubikkmeter. Hvordan ser du på markedet i dette bildet?

– Det er en etablering vi ønsker velkommen. Markedet er mer enn stort nok for to aktører og vi ser for oss å være en komplementerende leverandør. Vi kan per i dag ikke produsere de største elementene. I tillegg til selve bygningskroppen, kan også produkter for eksempel innen innredning være aktuelle, sier han.

Vil trigge entreprenørene med høy ferdigstillelsesgrad

Med Hunton på laget, ønsker Nordisk Massivtre å lage massivtreelementer med høy ferdigstillelsesgrad.

– Vi ser på mulighetene for å produsere vegg- og takelementer som kan ferdigstilles her med trefiberisolasjon slik at de kan monteres direkte på byggeplass. Dette er en type løsning som både entreprenører og ferdighusprodusenter etterspør, sier Hovind.

Hunton: – Lavere risiko med samarbeid

Administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton sier at massivtre passer godt til selskapets eksisterende produkter og spesielt trefiberisoleringen.

Administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton.

– Hunton har lang erfaring innen tre og trefiber og har lenge sett på en mulig massivtresatsing, men markedet har inntil videre vært lite og vi har heller ikke hatt egenkompetanse på massivtre. Man er avhengig av nærhet til sagbruket for å få riktig tørking og kvalitet. Da vi kom i kontakt med Stangeskovene og Massiv Lust, så vi dette som en god mulighet. Når egnet fabrikklokale med en god posisjon i forhold til markedet kom på plass, var det bare å kjøre i gang, sier han.

Jebsen sier at kompetansen for at dette skal bli en vellykket satsing er på plass.

– Hunton har tidligere vurdert å gå inn i dette selv, men gjennom dette samarbeidet er risikoen lavere. Etter etableringen av selskapet i januar, opplever vi også at markedet vokser mer enn vi trodde. Utfordringen blir å gire opp produksjonen, automatisere så mye vi klarer og sikre god kvalitet på leveransene, sier han.

Konkurrerer på pris

Nordisk Massivtre vil i startfasen sikte på leveranser til Østlandet, men også deler av Sverige er et aktuelt marked. Selskapet vil levere både til store og små prosjekter, fra hyttebygging til større prosjekter som skolebygg.

– Kan dere konkurrere på pris i dag?

– Vi kan absolutt konkurrere på pris. Det er dyre transportkostnader på importert massivtre fra Europa, og vi har gode muligheter å kjøpe råstoff til markedspris som krever minimalt av logistikk. Vi er de eneste i Norge som kan produsere massivtre i dag og føler et press på at vi nå skal levere, sier Hovind.