Foto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneMaskinfører Jonathan Bjørneby (til venstre) og geolog Geir Goffeng ved første spadetak og geologisk undersøkelse. Foto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommuneFoto: Sør-Odal kommune

Her skal fremtidens skole på Skarnes bygges

I månedsskiftet april/mai lyser Sør-Odal kommune ut konkurransen om en ny storskole på Skarnes. Skolen skal bygges i massivtre, og skal sertifiseres til Very Good i BREEAM NOR. Kontraktrammen er på 367 millioner.

Sør-Odal kommune håper å få satt spaden i jorda i løpet av 2017 på tomten for den nye storskolen i kommunen. Skolen skal erstatte fem barneskoler og en ungdomsskole for å dekke hele behovet for skolegang fra første til tiende klasse i Sør-Odal.

Storskolen bygges for omtrent 900 elever, og skal ha et bruksareal på rundt 8.800 kvadratmeter med en 1.824 kvadratmeter stor idrettshall i tillegg. Kommunen har satt en økonomisk ramme på 367 millioner kroner.

Margareth Myrlund og Ole Gunnar Holen er kommunens prosjektledere på den nye storskolen. Foto: Sør-Odal kommune

– Vi har mål om å ut konkurransen på Doffin i uke 17, senest uke 18, den første uken i mai. Skolen skal tas i bruk til skolestart 2019, sier prosjektleder bygg i Sør-Odal kommune, Ole Gunnar Holen, til Byggeindustrien.

Kommunen gjorde 12. april i 2016 vedtak om ny skolestruktur med én storskole for å dekke behovet i hele kommunen. Et prosjektdirektiv vedtatt juni samme år slår fast at «et effektmål er å sikre et bygg som ivaretar fremtidens krav til miljø og energieffektivitet».

Derfor har kommunen også valgt å satse på å bygge skolen som passivhus og BREEAM Very Good. Kravet om massivtre kommer fra et felles ønske om å gjenspeile kommunens plassering i landet, omgitt av skog på alle kanter.

– Skarnes ligger midt i skogen, og det var fra begynnelsen et ønske at skolen skulle bygges i tre. Massivtreløsningen ble vedtatt enstemmig i kommunen. Det gir jo noen utfordringer, men de tekniske løsningene blir bare bedre og bedre, og med de rammene vi har satt for skolen, er det fullt mulig å få det til, sier prosjektlederen.

Kommunen har blant annet sett på Bjørkelangen skole i Aurskog Høland og Åsveien skole og Lade skole i Trondheim som forbildeprosjekter.