Leder for prosjekt, utvikling og kalkulasjon i Veidekke distrikt øst, Per-Inge Heen, snakket om entreprenørens erfaringer med massivtre under Byggedagene torsdag.

Veidekke regner på fire nye massivtre-prosjekter - klare for oppstart i Trondheim

Veidekke har solgt 37 av 47 leiligheter i Maskinparken Tre på Lilleby i Trondheim. Dermed starter entreprenøren byggingen av sitt første kommersielle boligprosjekt i massivtre i løpet av et halvt år.

Onsdag kveld jublet entreprenøren for at studentboligprosjektet Moholt 50/50 vant prisen for Årets Trebyggeri under Byggedagene.

Prisen har ikke akkurat dempet lysten på å satse på massivtre for Veidekke.

- Prisen gir oss motivasjon for å satse videre på massivtre. Moholt har vært en suksesshistorie fra start til mål, og vi har hatt 800 besøkende på byggeplass fra fjern og nær som har vært nysgjerrige på prosjektet, sier leder for prosjekt, utvikling og kalkulasjon i Veidekke distrikt øst, Per-Inge Heen til Byggeindustrien.

- Prosjektet har gitt oss mye ny kunnskap som vi tar med oss videre i kommende massivtreprosjekter, legger han til.

Regner på flere prosjekter

Det neste store massivtreprosjektet for Veidekke kommer også i Trondheim, nærmere bestemt på Lilleby. I prosjektet Maskinparken Tre skal en åtte etasjers boligblokk med 47 leiligheter bygges i massivtre.

Det er en milepæl for Norges største entreprenør som utvikler prosjektet i samarbeid med Veidekke Eiendom.

- Det blir vårt første kommersielle boligprosjektet i massivtre. Vi har solgt 37 av 47 boliger, og er klare til å starte byggingen i løpet av det neste halvåret. Samtidig skal vi bygge en boligblokk parallelt med tradisjonelle materialer som stål og betong, så det blir spennende å sammenligne de prosjektene med hverandre, sier Heen.

Han røper også at Veidekke regner på fire andre massivtreprosjekter i det kommersielle boligmarkedet.

- Men hvilke prosjekter det er snakk om, kan jeg ikke gå konkret inn på nå. Det er et par krevende forhold som må løses, og dette vil være kostbare bygg uansett hvilken løsning man velger, sier Heen.

Flere fordeler

For selv om massivtre-bygg langt fra er fremmedord i norsk byggenæring lenger, er det fortsatt litt igjen før det kan konkurrere på pris med tradisjonelle byggematerialer og metoder.

- Sammenligner du vegger og dekker koster det mer med massivtre enn med tradisjonelle materialer. Men skal man velge det bort av den grunn? Nei. Det er flere faktorer som må inn i det totale regnestykket, sa Heen under sitt innlegg på Byggedagene.

Der pekte han blant annet på miljø- og industrialiseringsgevinstene som store foredeler ved bruk av massivtre.

- Det gir også et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Veidekke satser på egenproduksjon med egne håndverkere, og at miljøet er godt for de som produserer bygget er viktig. Massivtre gir lite støv og støy på byggeplass. Det har vært bra for håndverkerne og arbeidsmiljøet, sa Heen.