Lade skole er den tredje skolen i Trondheim som bygges i massivtre. Illustrasjon: Eggen Arkitekter

Massiv interesse for skolebygging i massivtre

I forrige uke ble det arrangert kurs om prosjektering av skolebygg i tre i Trondheim. Hele 60 deltakere møtte opp.

Kurset ble arrangert under Kursdagene til Tekna i Trondheim. Nettopp Trondheim kommune har vært i front for bygging av skoler i massivtre de siste årene med skolene Nardo og Åsveien. Nå er også Lade skole under bygging som den tredje massivhusskolen i Trondheim, skriver trondheim2030.no.

Nettstedet melder at kurset gikk over to dager og presenterte skolebygg både fra Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, England og Østerrike. På landsbasis er det nå ti skoler i massivtre under bygging eller planlegging

Rådgiver Thomas Orskaug ved Norsk Treteknisk Institutt var kursansvarlig. Han mener interessen tyder på at det kan bli mange flere skoleprosjekter i massivtre fremover.

– Deltakelsen på kurset viser at interessen for å bygge i tre er stor. Vi hadde over 60 deltakere. Her var både ingeniører, arkitekter, byggherrer, entreprenører og leverandører til stede, sier han til trondheim2030.no.

For kommuner som har jobbet systematisk med massivtre, rapporteres det om læring fra prosjekt til prosjekt. Det gir både bedre skoler og bedre økonomi.

– Det er viktig for Trondheim kommune å bygge klimavennlige bygg innenfor de økonomiske rammene vi har. Dette gjør vi ved å sammenholde klimafotavtrykket med kostnader for ulike løsninger og materialer i et livsløpsperspektiv. Da utvikler vi egen kompetanse slik at vi kan prioritere å gjøre mer av det som både er klimavennlig og økonomisk gunstig for kommunen som byggherre, sier Mona Åsgård, prosjektutvikler i Trondheim kommune til trondheim2030.no.

Eggen Arkitekter AS har tegnet alle Trondheimsskolene i massivtre. Gjennom arbeidet med Åsveien skole, ble det utviklet et vurderingsgrunnlag for å oppnå redusert klimagassutslipp. Når konstruksjoner og materialer skal velges er dette et godt hjelpemiddel, som nå etterspørres i hele Norge.

– I tillegg til økt bruk av tre vil betong-, stål- og aluminiumsindustriens fokus på bærekraftig produksjon gi viktige bidrag til lavere klimagassutslipp. Dette er også et viktig tema nasjonalt både for miljø og næringsutvikling sier han til trondheim2030.no.