Sivilingeniør Tonje Grini i Norconsult Lillehammer og Arne S. Høy, avdelingsleder bygg, anlegg og BIM ved Fagskolen Innlandet, mener undervisningssamarbeidet er positivt for begge parter.

Norconsult tar undervisningsansvar i VA-faget

Norconsult fikk i høst ansvaret for undervisningen i fagområdet kommunalteknikk ved Fagskolen Innlandet. – Veldig positivt at bransjen vil bidra, sier skolens avdelingsleder for bygg, anlegg og BIM, Arne S. Høy.

Fagskolen Innlandet

 – Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med cirka 1400 studenter.

– Skolen er lokalisert i Gjøvik med NTNU som nærmeste nabo.

– Fagskolen Innlandet tilbyr flere ulike studier innen bygg, anlegg, BIM (bygningsinformasjonsmodellering), KEM (klima, energi og miljø i bygg) og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av bygg). Skolen tilbyr også utdanninger innen helsefag, landbruksfag og El/auto, samt Industriell teknologi.

Kilde: Fagskolen Innlandet.

Ifølge Høy har per i dag ikke Fagskolen Innlandet på Gjøvik lærere med den nødvendig kompetansen på vann og avløp i kommunalteknikkfaget, og han erkjenner at det de siste årene også har vært vanskelig å rekruttere lærekrefter fra en travel anleggsbransje. Han er derfor meget fornøyd med at de kom i kontakt med Norconsult sin avdeling på Lillehammer, som takket ja til å ta på seg undervisningsansvaret.

– Fagskolen har et praktisk rettet undervisningsopplegg og Norconsult sitter på en kompetanse innen kommunalteknikkområdet som passer veldig godt med det vi har bruk for, sier Høy til Byggeindustrien.

Flere Norconsult-avdelinger bidrar

Anleggsingeniørstudiet ved Fagskolen Innlandet utgjør 120 studiepoeng og tas enten som heltid på to år eller som deltid nettbasert studie over fire år. Sivilingeniør Tonje Grini ved Norconsult Lillehammer, har hovedansvaret for både undervisningsopplegg og undervisningen frem mot eksamen til våren. Hun opplyser at VA-kompetanse fra Norconsult sine avdelinger i både Lillehammer, Hamar og Gjøvik bidrar i undervisningen, og Grini har også hentet inn undervisningsbistand fra kommunal sektor og leverandørmarkedet.

– I studieplanen er det åtte temaer som studentene skal gjennom på VA-området. I tillegg har vi sett litt på andre områder som burde være en del av undervisningen. Vi har derfor supplert studieplanen med området flom og overvann, og også BIM, forteller Grini.

Har kompetansen og ville hjelpe

Hun peker på at Norconsult har fagmiljøer i Innlandet med mye VA-kompetanse, og mener det både er naturlig og viktig at rådgiverselskapet bidrar når Fagskolen etterspør undervisningshjelp fra bransjen.

– Gjennom samarbeidet mellom Norconsult og Fagskolen Innlandet ser vi muligheter både til å gi studentene en solid faglig bakgrunn innen kommunalteknikkfaget, samtidig som Norconsult kommer tettere på og får mulighet til å bygge relasjoner til de som står for den utførende delen av anleggsarbeidet. På den måten blir vi også mer oppmerksomme på de praktiske utfordringene som oppstår ute i felten. Med andre ord ligger det gjensidig læring i undervisningsoppdraget vi har fått, sier Grini.

Norconsult region Innlandet

– Norconsult er den største tverrfaglige rådgiverbedriften i Innlandet med mer enn 250 ansatte, fordelt på kontorer på Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Fagernes, Gran, Otta, Lom, Os, Oppdal, og Jessheim.

– Norconsult Lillehammer har 46 ansatte, hvorav 15 har vann/avløp, vassdragsteknikk, overvannshåndtering og flomproblematikk som fagområder.

Kilde: Norconsult

Arne S. Høy mener det er bra at skole og næringsliv jobber sammen, ikke minst med tanke på å videreutvikle en studieplan som er mest mulig relevant for arbeidslivet.

– Næringslivet kan gi oss tilbakemeldinger og tilføre elementer til studieplanen slik Norconsult nå gjør. Det å ta bransjen inn i undervisningen åpner også muligheter for å bygge nettverk, fastslår han.

Studenter med mye bransjekunnskap

Hel- og deltidsstudentene Norconsult underviser er en del av andreåret på anleggsingeniørstudiet ved Fagskolen. Heltidsklassen består ifølge Høy i stor grad av studenter som nettopp har tatt fagbrev, mens på det nettbaserte deltidsstudiet har studentene gjerne mange års erfaring fra bransjen.

– Deltidsstudentene er både 35 og 45 år og sitter på mye bransjekunnskap. Det skaper en veldig god dynamikk i læresituasjon i og med at de kan relatere undervisningen til sin arbeidssituasjon, sier Høy.

Tonje Grini er enig i at det er spennende og undervise og diskutere fag med studenter som har lang erfaring fra bransjen.

– Vi underviser studenter som har lang erfaring med VA og da er det interessant for oss å høre hvilke tanker de gjør seg om ulike områder, sier hun.

Undervisning på Teams

Pandemien har gjort at Norconsult har måttet kjøre undervisningen i kommunalteknikk via Teams.Grini synes det er synd at de ikke får treffe studentene fysisk, og at det så langt ikke har vært mulig å ta med studentene ut i felten. Hun håper allikevel Norconsults undervisningsopplegg kan bidra til å lokke flere til å jobbe med vann og avløp.

– Det teoretiske rundt vann og avløp er nok tradisjonelt ikke det mest populære blant studentene, samtidig er det et område som er veldig i tiden. Blant annet flomproblematikk som jeg selv jobber mye med og som er veldig spennende, sier Grini.

Interessert i videre samarbeid
Norconsult er klare for å bistå Fagskolen Innlandet med undervisningskrefter også neste studieår hvis det er behov for det. Arne S. Høy setter pris på at rådgiverselskapet vil være med videre.

– Vi er en skole i ekspansjon og jobber med å rekruttere lærere. Det er ikke vanlig at vi tar inn en aktør i bransjen i det omfanget vi gjør med Norconsult i år, men i år var vi rett og slett i beiten for lærere. Vi er absolutt interessert i et videre samarbeid med Norconsult, selv om vi etter hvert håper å få inn flere egne ansatte, sier han

Denne saken er hentet fra papirutgaven av Byggeindustrien (nr. 1 2021).