Alvim renseanlegg. Illustrasjon: Norconsult
Alvim renseanlegg. Illustrasjon: Norconsult

Norconsult prosjekterer utbyggingen av renseanlegg i Sarpsborg

Sarpsborg kommune har tildelt Norconsult oppdraget med å utarbeide reguleringsplan og detaljprosjektere videreutviklingen av avløpsrenseanlegget på Alvim i Sarpsborg.

Det skriver Norconsult i en pressemelding mandag.

Deler av overføringsanlegget som transporterer avløpsvann inn til Alvim skal også oppgraderes, skriver Norconsult i pressemeldingen. Rådgiverselskapet skal også følge opp byggingen og idriftsettelsen av de nye anleggene, som skal være satt i drift innen 1. juli 2025.

– Alvim renseanlegg skal bli en høyteknologisk ressursfabrikk som innfrir eksisterende og fremtidige rensekrav. I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet. Gjenvinning av fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme i avløpsvannet, samt produksjon av elektrisitet vil også bli svært viktig. Dette er et usedvanlig spennende og samfunnsviktig prosjekt, som vi vil se effektene av i mange år fremover, sier Lars Magnussen, prosjekteringsleder og fagspesialist innen avløpsrensing i Norconsult.

Oppgraderingen av transportsystemene for avløp inn til Alvim, med nye ledninger og ombygde pumpesystemer, vil, ifølge pressemeldingen, medføre mindre utslipp av avløpsvann i overløp til lokale vassdrag. Det skal også gi mer energieffektive løsninger, skriver Norconsult.

Norconsult vil i samarbeid med kommunen benytte en heldigital, modellbasert gjennomføringsmetodikk med fullintegrert digital prosjektering og samhandling.

– Målet med bruk av BIM er å legge til rette for en effektiv gjennomføring i prosjekterings- og utførelsesfasen, spesielt med tanke på kvalitetsheving, verdiskapning og risikostyring, sier Norconsults prosjektleder Jon Øxnevad.