- Vi må få en høyere prioritering av klimakravene og retningslinjene må oppdateres, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

- Vi må få en høyere prioritering av klimakravene og retningslinjene må oppdateres, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

- Klimakravene er utdaterte

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult mener at i mange av prosjektene de jobber med så er klimakravene i beskrivelsene og kontraktsformene utdaterte. – Vi må få en høyere prioritering av klimakravene og retningslinjene må oppdateres, sier han.