Noe svekket resultat i DnB NOR

Tross en tydelig økning i renteinntektene, fører kostnadsvekst til at kvartalsresultatet i DnB NOR er noe svakere enn på samme tid i fjor.

I løpet av årets tre første måneder hadde bank- og forsikringskonsernet renteinntekter på 6,02 milliarder kroner, mot 5,56 milliarder i samme periode i 2010. De øvrige inntektene var omtrent uendret og endte på 3,47 milliarder kroner. Med drøyt 16 prosent høyere kostnader i år, endte driftsresultatet på 4,69 milliarder kroner, 248 millioner lavere enn i fjor.

Også resultat før skatt viser en nedgang, men ikke så tydelig som driftsresultatet. Overskuddet for kvartalet ble på 2,85 milliarder kroner, mens samme periode i fjor ga en gevinst på 2,92 milliarder.

– Resultatet for årets første kvartal er godt, selv om det påvirkes negativt av endringer i markedsverdier og engangsposter. Alle forretningsområdene våre leverer bedre driftsresultat enn i første kvartal i fjor, og nedskrivninger på utlån er fortsatt lave, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Konsernet tjener penger på virksomheten i Baltikum, hvor selskapet nå har tatt over alle aksjene i banken DnB NORD.

Konsernet lånte ut 6,4 prosent mer kapital enn de gjorde i fjor, og rentemarginen er forbedret med 0,04 prosentpoeng.