Tjøtta krigskirkegård i Nordland er ett av flere prosjekter fra Norge som vises i Nasjonalmuseet - Arkitektur fra 8. februar 2019. Utstillingen har har fokus på grønn samfunnsbygging som landskapsarkitektenes arbeid også kalles.

NMBU feirer 100 år med en utstilling om landskapsarkitektur

Landskapsarkitektutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU er 100 år i 2019. Dette markeres med utstillingen Utestemme i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Utstillingen vises fra 8. februar til 1. september 2019. I Norge var man blant de første i Europa til å til å utdanne landskapsarkitekter.

Landskapsarkitektur er å formgi og forvalte uterom, og faget er en viktig del av den grønne samfunnsbyggingen. Med utgangspunkt i tegningsmateriale fra arkivet på NMBU legger utstillingen vekt på landskapsarkitekturens pionertid mellom 1900-1960.

Utstillingen er organisert rundt fem hovedtemaer: Hager, kolonihager, folke- og institusjonsparker og gravlunder. Sentrale anlegg som presenteres er blant annet Campusparken på Ås, Hydroparken i Oslo, teaterparken i Bergen og Tjøtta internasjonale krigskirkegård på Helgelandskysten. Det vises originaltegninger av Olav L. Moen, Pål Sæland, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Marius I. Røhne, Eyvind Strøm og duoen Morten Grindaker & Egil Gabrielsen.

Utstillingen sprenger de fysiske rammene for museet, og sprer seg både innenfor og utenfor bygningen. I paviljongen går man på oppdagelsesferd i en «landskapslabyrint», og blir kjent med de ulike pioner-prosjektene og tiden de ble tegnet og anlagt i.

I inngangshallen foregår vandringen gjennom en installasjon inspirert av det japanske ordet «komorebi», som beskriver lys- og skyggespillet som skapes når sollys filtreres gjennom trær og vegetasjon. Hvelvet er omgjort til et «sanserom» som åpner for assosiasjoner til landskapets stadige lys- og lydforandringer. Utenfor paviljongen er det en «pinneskog» som gjennomgår en langsom forvandling med vekst og blomstring i utstillingsperioden.

Utstillingen er laget av Nasjonalmuseet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kurator er Jenny B. Osuldsen (NMBU) og prosjektleder er Eva Madshus, Nasjonalmuseet.