Da ingeniørene i NITO Nord var samlet på Svalbard i helga stod bekymringen for teknologikompetansen i nord høyt på dagsorden. Avdelingslederne fra venstre: John-Arne Nilssen (Nordland), Linda Kristin Garnes (Troms), Baard Martinsen (Finnmark) og Per Alme (Svalbard). Foto: NITO

NITO: - Teknologikompetansen forsvinner fra Nord-Norge

NITO Nord advarer mot ingeniørflukt fra Nord-Norge på grunn av nedbemanninger i den nordlige oljesektoren.

Det skriver NITO i en pressemelding tirsdag.

– Ingeniører som har flyttet hjem for å jobbe i oljebransjen kan nå forsvinne fra landsdelen for godt, sier Linda Kristin Garnes.

Omfattende kutt hos oljeselskapene har ført til store nedbemanninger i leverandørindustrien i de nordligste fylkene. NITO Nord uttaler at de er bekymret for at teknologikompetansen forsvinner fra landsdelen for godt.

– Petroleumsnæringen har vært et satsingsområde, og derfor er det mange som har valgt å flytte hjem etter endt utdanning. Når de nå mister jobbene sine, kan de bli nødt til forlate landsdelen. Vi frykter at verdifull kompetanse dermed forsvinner for godt, sier Linda Kristin Garnes på vegne av NITO-tillitsvalgte i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard i pressemeldingen.

Frykter for fremtiden

Før helgen sa oljedirektør Bente Nyland til NRK at det ikke var grunn til å tvile på framtiden i oljebransjen i Nord-Norge. Dette er ikke Garnes enig i.

– Det er naivt av oljedirektoratet å tro at ingeniører som mister jobben og må flytte, vil ta sjansen på å komme nordover igjen.

NITO Nord tror nedbemanningene vil få store konsekvenser for små lokalsamfunn.

– Én ingeniørstilling genererer mange arbeidsplasser i andre næringer, blant annet innen skole og helse. Når en ingeniør må ta med seg familien og flytte får du en dominoeffekt som rammer hele lokalsamfunnet, sier Garnes.

Samfunnsansvar

Hun minner om at staten, som stor eier i Statoil, har et samfunnsansvar, ikke minst for at ringvirkningene av aktiviteten på sokkelen kommer det norske folk til gode, heter det i pressemeldingen.

– Statoil forvalter enorme ressurser på vegne av fellesskapet. I Sundvollen-erklæringen står det at det er viktig å bidra til at leverandørindustrien får mulighet til vekst og videreutvikling for å sikre sin ledende posisjon i et internasjonalt marked. Da er det avgjørende at aktiviteten på norsk sokkel gir tilstrekkelige oppdrag til industrien slik at det blir en mest mulig jevn aktivitet i leverandørindustrien. Teknologikompetansen i nord er helt avhengig av dette, sier Garnes.