Bransjeforening «avblåser» oljekrise

Oljebransjen er ikke i krise, mener Norsk olje og gass. Det er tvert imot normale tilstander vi står overfor.

Den siste tida har flere hundre ansatte i oljebransjen mistet arbeidsplassen sin. Nedbemanninger og kostnadskutt har fått mange til å snakke om krise, og nye prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at investeringene på norsk sokkel neste år ligger an til å falle til 185 milliarder kroner fra 220 milliarder kroner i år.

Men disse tallene må ses i sammenheng med utviklingen over tid, mener arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Dette er ingen bransjekrise, vi er på vei mot et normalt aktivitetsnivå, sier administrerende direktør Gro Brækken.

Ifølge henne ser mange ut til å glemme hvor raskt oljeinvesteringene har vokst de siste årene.

– Så sent som i 2007, for bare sju år siden, beregnet SSB investeringene i olje- og gassvirksomheten til 111 milliarder kroner. Det var rekord den gang. Vi er fremdeles skyhøyt over det nivået – og vil være det i flere år fremover, forklarer hun.