NITO advarer mot å glemme naboloven

Selv om endringene i plan- og bygningsloven fritar flere mindre bygg fra søknadsplikten, advarer NITO takst om at naboloven fortsatt må etterleves.

Det kommer frem i en pressemelding fra NITO.

1. juli kom den nye plan- og bygningsloven, som åpner for at man kan bygge garasje eller andre frittliggende bygninger på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen.

– Vi frykter at mange tolker det slik at de kan velge bort å involvere naboene i byggeplanene, så lenge de følger byggereglene. Men i noen tilfeller kan du ha plikt til å varsle naboen i henhold til naboloven, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Ulempe for naboen

Naboloven fastslår at ingen må gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom, heter det i pressemeldingen.

– Å bygge en garasje eller et lysthus er i aller høyeste grad å sette i verk noe. Derfor bør du sende nabovarsel selv om du ifølge byggereglene ikke trenger å gjøre det. Da kan du modifisere planene eller avblåse tiltaket hvis innvendingene fra naboene er tungtveiende nok, sier advokat Hilde Vale, som har 25 års erfaring med eiendomssaker.

Ikke rett til utsikt

– Det er lov å bruke hodet når man bygger. En stor garasje kan redusere trivsel og verdi både på egen og naboens eiendom. Et høyt gjerde kan ta all aftensol. Hekken du vil fjerne fungerer kanskje som skjerming for sjenerende innsyn, uttaler Espen Fuglesang i NITO takst.

Samtidig er ikke utsikt noen rett man har over andres eiendom, skriver NITO.

– Har man en tomt foran seg, må man forvente at denne kan bli bebygget og at det kan få negative konsekvenser som at utsikt blir borte, sier Fuglesang i pressemeldingen.