Nå må næringen og myndighetene stramme grepet

Gjennom flere år er det ført en kamp mot arbeidslivskriminaliteten her i landet, men på vei til 2020 ser det ut som om kampen definitivt må fortsette med uforminsket styrke også inn i det nye tiåret. Nå er det meget viktig at både myndighetene, etatene og organisasjonene får på plass systemer som snakker bedre sammen, og ikke minst at virksomhetene i næringen har guarden oppe og passer på hvilke selskaper de tar inn på sine prosjekter.

Kampen mot arbeidslivskriminaliteten kommer til å dominere også i året som kommer. Den siste tids utvikling og avsløringer rundt ulike forhold i næringen gir grunn til ettertanke. Selv med den store innsatsen som er langt ned for å stoppe de kriminelle elementene fra å bite seg fast i byggenæringen, ser vi at det fortsatt glipper, og at selskaper som ikke hører hjemme i næringen får operere i markedet.

De fleste bør ha fått med seg at VG de siste dagene har kjørt flere saker rundt bemanningsselskapet Fagarbeideren AS, som ser ut til å ha blitt drevet med meget uheldige metoder og hvor det kommer signaler om grov utnyttelse av de ansatte. Etter konkursen i selskapet sitter nå en rekke arbeidere tilbake med mange tomme lovnader, og uten penger. De ble lovet noe helt annet enn hva som faktisk møtte dem da de kom til Norge for å jobbe. De fikk se den norske byggenæringens bakside, en bakside som bør gjøre alle tilknyttet næringen forbannet. Slik kan vi rett og slett ikke ha det.

Det er selvsagt meget uheldig at en virksomhet som dette ser ut til å kunne ha drevet slik i over ett år før sannheten til slutt innhentet dem og kom frem. Men dette viser dessverre også hvor vanskelig det faktisk kan være å avsløre de som ikke hører hjemme i næringen. Det er lagt opp en rekke rutiner og systemer både i virksomhetene og mellom ulike offentlige etater, men det fungerer ikke godt nok. Informasjonsflyten er ikke god nok, noe som kan gi betydelige konsekvenser.

Nå er det flere aktører og instanser som må ta grep. Ikke minst er det helt avgjørende at de ulike offentlige databasene og registrene snakkes bedre sammen – og at man får bedre rutiner på deling av informasjon i sanntid. Det er selvsagt viktig å ta vare på personvernet, men det finnes definitivt også andre viktige hensyn som må ivaretas. Det viser denne saken til fulle. Man må unngå at det finnes smutthull som gjør at kjeltringene til stadighet klarer å ligge foran og finne snarveier gjennom systemet slik at de får holde på for lenge før de oppdages.

Vi har full forståelse for at dette ikke er lett, men det burde derfor også være en kime til økt innsats innen dette området. Vi håper myndighetene har fått en ny oppvåkning etter denne konkrete saken, og når man ser hvilke konsekvenser dette faktisk har.

En oppvåkning er det nok også flere av selskapene i næringen som har fått, og selv om denne saken er meget spesiell, finnes det dessverre for mange i næringen som ikke hører hjemme her.

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge og administrerende direktør og styreleder Tom Borthen i Braathen Landskapsentreprenør sier til Byggeindustrien at de blir opprørt over det som er kommet frem.

Det lagt ned mye arbeid gjennom regler og rutiner for å stoppe nettopp denne typen selskap å komme inn på landets byggeplasser, men det viser seg i praksis at man har kommet gjennom nåløyet likevel. Blant annet kan dette skje fordi man ikke har de tilstrekkelige verktøyene for å stoppe de som virkelig prøver å lure systemene.

Dessverre finnes det mange selskap som blir rammet av de kriminelle elementer, og erfaringen viser at man virkelig må holde guarden høyt hevet, både i forkant og undervis når man inngår et samarbeid med nye aktører. Her har selskapene i næringen selvsagt et stort og viktig ansvar selv, og man må i enda større grad vurdere om man er villig til å inngå samarbeid med selskaper man i utgangspunktet er usikre på. Selv i en presset sitasjon kan det ofte være lurt å si nei.

Det aller fleste i næringen jobber selvsagt med redelige og gode hensikter, men de som ikke gjør det påfører næringen stor skade, og det er på sin plass å rope et varsko rundt utviklingen vi nå ser. Det er på tide at man klarer å lukke alle smutthull. Dette er noe man må gjøre i fellesskap. Myndighetene samt ulike selskaper, virksomheter og organisasjoner må få på plass gode nok rutiner, og næringen og næringens selskaper må også definitivt ta sitt ansvar og innføre og følge opp de rutiner som er lagt.

Vi har stor tiltro til at de aller fleste i næringen ikke ønsker å gjøre butikk med denne typen aktører, og at de strekker seg langt for å unngå nettopp dette. Det er selvsagt lett å si at dette bemanningsfirmaet aldri skulle ha vært innom byggegjerdene, men når det meste synes å være i ordren, og når de ulike systemene for å stoppe dem ikke gir riktige eller oppdaterte svar, blir det utfordrende. Der er mer enn tydelig at mer må gjøres i kampen mot arbeidslivskriminaliteten innen næringen, og de ulike etatene må prate bedre sammen og ikke minst må informasjonsflyten bli bedre.

Når det gjelder firmaet VG har omtalt mye gjennom sine artikler, og som ble slått konkurs torsdag, kan man også spørre seg om alle rutiner er på plass når de blant annet blir tatt opp som medlem i NHO Service og Handel. Vi vet det blir gjennomført sjekker før man blir medlem, men om et selskap er såpass nyoppstartet som i dette tilfellet og har liten track record å vise til, burde man kanskje avvente å ta de opp som medlem før det har gått noe lengre tid? Noen foreninger har et krav om at man må ha minst to års drift å vise til før man kan bli tatt opp som medlem. Det settes som krav fra NHO Service og Handel at alle nye medlemmer må gjennom kvalitetssikringen revidert arbeidsgiver innen et år etter at man er blitt medlem. Dette var ennå ikke gjennomført på Fagarbeideren AS, og selskapet kan se ut til å ha gjort mye i løpet av dette året hvor de var medlem som i dag ikke ser spesielt bra ut. Nå kjenner vi ikke hele historien til Fagarbeideren, men etter konkursen var et faktum mer enn antyder bostyrer Andreas Strime Christensen i Kco advokater at det kan dukke opp mye i kjølvannet av konkursen.

Vi regner med at politikerne har lagt merke til denne saken. Det er ikke lenge siden bemanningsbransjen var gjenstand for en stor politisk diskusjon med tanke på innstramminger. Nå er det viktig at næringen selv i samarbeid med myndighetene ser til at det ikke blir nødvendig med en ny bred diskusjon allerede neste år. De kriminelle aktørene må stoppes.