Ved Saksvik Renseanlegg i Malvik kommune har Asplan Viak allerede gjort tester av en energibrønn i berg. Prosjektansvarlig Tom André Havnes (til venstre) og prosjektleder Sondre Gjengedal i NGI sier de er spente på hvordan energipelene i BEAR-prosjektet vil kunne prestere sammenlignet med denne. Foto: NGI

Ved Saksvik Renseanlegg i Malvik kommune har Asplan Viak allerede gjort tester av en energibrønn i berg. Prosjektansvarlig Tom André Havnes (til venstre) og prosjektleder Sondre Gjengedal i NGI sier de er spente på hvordan energipelene i BEAR-prosjektet vil kunne prestere sammenlignet med denne. Foto: NGI

NGI vil utvinne energi fra pelekonstruksjonen

I samarbeid med Malvik kommune skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) øke bruken av grunnvarme i områder med tykke løsmasser, ved hjelp av pelene under bygget.

Det skriver NGI i en pressemelding onsdag.

I Norge er grunnvarme best kjent som energibrønner i berg. Slike energibrønner nyttiggjør varme fra berggrunnen og grunnvann ved hjelp av et varmepumpesystem. Den korte avstanden ned til bergmassen mange steder i landet gjør det lett å hente ut slik varme eller kjøling, skriver NGI.

Utfordringen er, ifølge instituttet, at mer enn 25 prosent av bebygd areal i Norge har 30 meter eller mer med løsmasser over berggrunnen. Så stor avstand ned til berget medfører høye kostnader ved etablering av grunnvarmeanlegg med energibrønner i berg. Avstanden kan også by på utfordringer ved drift av anlegget.

– Vi ser at det er et behov for forskning på stabile og pålitelige energikilder i urbane områder. I deler av Trondheim og Oslo er det områder med mye løsmasser, som leire og silt, som kan gjøre det vanskelig og kostbart å komme ned til berget for å hente ut energien på vanlige måter. Med ny teknologi vil vi gjøre noe med dette, sier prosjektleder Sondre Gjengedal i NGI.

Malvik kommune skal i prosjektet «Bærekraftig energi fra løsmasser» (BEAR) teste ut og tilpasse en ny løsning for lagring og uttak av energi ved bruk av pelekonstruksjoner i løsmasser. Løsningen kalles energi-peler.

– I BEAR vil vi teste ut hvordan vanlige pelekonstruksjoner kan utformes for å nyttes til et slikt formål. Testene skal gjennomføres som et pilotprosjekt ved Saksvik renseanlegg i Malvik, sier Gjengedal.

Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Trøndelag (RFF) og er et samarbeid mellom Malvik kommune og Saksvik renseanlegg, samt prosjektpartnerne NGI, Fundamentering AS, Noranergy AS og Winns AS.

– Målet er på sikt å kunne implementere energi-peler som en del av fundamenteringsløsningen til nye bygg der det uansett er et behov for pelefundamentering på grunn av tykke løsmasser. Ved å integrere energiløsninger i pelene vil vi kunne redusere installasjonskostnadene for energisystemer drastisk, og det vil være nok et steg i riktig retning mot et smart og bærekraftig bygg, sier prosjektansvarlig Tom André Havnes i Malvik kommune.

Energi-peler i løsmasser har i økende grad blitt brukt sør i Europa de siste ti årene. Den vanligste måten å utføre dette på er å integrere en sløyfe med kollektorslanger i betong-peler.

– Dessverre gir vårt skiftende nordiske klima oss noen utfordringer med tanke på hva som er mulig energiutnyttelse for slike energi-peler her til lands. Det er viktig at systemet fungerer optimalt når vi kombinerer pelene i fundamenteringsløsningene, sier Wilhelm Huus-Hansen i Noranergy.

Testene som skal utføres i prosjektet, skal også føre til at energi-pelene tilpasses det nordiske klimaet og norsk byggeskikk, skriver NGI i pressemeldingen.

– Vi håper og tror at et nytt og tilpasset design vil gi økt mulighet for energiutnyttelse, energilager og effektivitet. Samtidig skal vi forsikre oss om at energi-pelene sikrer stabil fundamentering, sier Gjengedal.