<p></p><p>Erik Jensen og Jan Ove Lia i Sør-Norsk Boring har som landets første tatt fagbrev som brønnborere fastland. Foto: Hege Dorholt/Kanalen</p>Fra venstre: Erik Jensen og Jan Ove Lia, begge fagarbeider i brønn- og borefaget, Petter Aas fra prøvenemda, Einar Østhassel, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Bård Anders Andersen, prøvenemda, Kim Bråtømyr, prøvenemda, og daglig leder Hans Vetle Sjørholt i Sør-Norsk Boring. Foto: Hege Dorholt/KanalenDen praktiske delen av fagprøven ble gjennomført i Nome i Telemark. Foto: Sør-Norsk boringFoto: Sør-Norsk BoringFoto: Sør-Norsk BoringFoto: Sør-Norsk BoringFoto: Sør-Norsk Boring

Her er landets første brønnborere fastland med fagbrev

Erik Jensen og Jan Ove Lia i Sør-Norsk Brønnboring er de aller første i Norge som har avlagt fagprøve som brønnborere fastland.

En brønnborer fastland jobber med boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling. Faget ble godkjent så sent som i september 2019 av Kunnskapsdepartementet, og nå har de første kandidatene avlagt fagprøve etter at Maskinentreprenørenes forbund (MEF) tok initiativ til til brønnboring som eget fag for 15 år siden.

De ferske innehaverne av fagbrevet er Erik Jensen fra Skien og Jan Ove Lia fra Bø, som begge jobber som brønnborere for Sør-Norsk Boring i Ulefoss.

– Det er fantastisk for bedriften å oppleve dette. Vi er kjempestolte, sier daglig leder Hans Vetle Sjørholt til lokalavisen Kanalen.

Han tror at formaliseringen av brønnborerfaget vil ha flere positive effekter for bransjen.

– Det gir et annet fokus på faget, og det er klart at det gjør det mye lettere å rekruttere unge til yrket. Både de som står foran et yrkesvalg samt foreldre og foresatte er opptatt av at valget skal gi en utdanning med et kompetansebevis. Det er også krav til dokumentert kompetanse i mange av oppdragene vi ønsker å ta. Dette vil også gjøre bransjen mye ryddigere framover, sier Sjørholt til avisen.

Fagprøvene ble gjennomført i Nome i Telemark i regi av Vestfold og Telemark fylkeskomme. Gjennomføringen ble utført av Kim Bråtømyr og Bård Anders Andersen i fagprøvenemnda.

­Erik Jensen har jobbet i bedriften siden 2012, og var aldri i tvil om han skulle ta fagbrev da muligheten bød seg.

– Jeg har vært veldig på dette her, og det var helt naturlig for meg å ta fagbrevet. Jeg synes vi har fått veldig god informasjon og veiledning underveis. Det har nok ikke helt sunket inn at jeg nå har fått et bevis på kompetansen, sier han til Kanalen.

Også kollega Jan Ove Lia med fem års fartstid i Sør-Norsk boring er stolt over sitt ferske fagbrev.

– Det er stas med fagbrev, og det gjør noe med yrkesstoltheten å ha papirer på det man driver med, sier han.

Sør-Norsk Boring er godkjent lærebedrift i faget og flere ansatte står nå for tur til å ta fagbrev. Det satses også på rekruttering og bedriften vil ha fire lærlinger i faget fra juni. Ifølge MEF er det rundt 70 personer som står på vent for å ta det nye fagbrevet.