Nedgang i bilbruken

Salg av biler og bensin gikk ned i fjor, samtidig som flere valgte å reise kollektivt.

 

Mens NSB og andre kollektivselskaper kan melde om til dels sterk vekst i antall passasjerer, er det registrert nedgang i biltrafikken på flere veier i landet. Også salget av biler og bensin gikk ned i fjor, skriver Dagsavisen.

Ifølge tall avisen har innhentet, ble det registrert 14,4 prosent færre personbiler i fjor sammenlignet med året før. Det ble samtidig importert 18,4 prosent færre brukte personbiler i fjor enn året før. Det ble også vraket rundt 10 prosent flere biler i fjor enn i 2007.

Salget av bensin gikk ned 6,5 prosent i løpet av de første 11 månedene av 2008. Til gjengjeld økte salget av diesel med 5,4 prosent, men dette tallet inkluderer også all nyttetrafikk, slik som trailertrafikken. Samlet gikk drivstofforbruket ned med 0,3 prosent.

Passasjertallene til kollektivselskapene viser at flere enn før velger kollektivt.
NSB kan melde om de beste passasjertallene for november siden 2001, og Ruter fikk 6,6 prosent flere passasjerer på T-bane, trikk og buss i Oslo i fjor.
Daglig leder Einar Håndlykken i miljøstiftelsen Zero mener dette tyder på at det nå er en mye større interesse i befolkningen for å gjøre noe med klimautslippene enn for bare noen år tilbake.

- Det bør være mulig å få til en reduksjon i antall kjørte kilometer på opp mot 30 prosent ved en skikkelig satsing på kollektivtrafikk, gang- og sykkelfelt, og ved god arealplanlegging, sier han.