Illustrasjonsfoto.

Nedgang i antall dødsulykker

I årets seks første måneder har 14 personer omkommet mens de var på jobb i landbasert arbeidsliv. Tre av dem i bygg og anlegg. Dette er langt færre enn de siste årene.

I 2013 omkom 13 mennesker på jobb innen bygg og anlegg. Tallet var en tangering av de mest alvorlige årene fra 1999 og 2002.

Gjennomsnittet de siste fem årene har vært 11,6.

– I flere av næringene som tidligere har vært mest utsatt, har det så langt i år skjedd forholdsvis få arbeidsskadedødsfall. Det gjelder både bygg og anlegg, transport og lagring med ett dødsfall og jordbruk, skogbruk, fiske med to dødsfall. I industrien har det skjedd tre arbeidsskadedødsfall, og det er et forholdsvis høyt tall sammenlignet med tidligere år, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Tre av arbeidsskadedødsfallene er registrert som klemt/fanget-ulykker, to som trafikkulykker, to som støt/treff, to som sammenstøt/påkjørsel og to som fall.

Alle de omkomne var menn. Gjennomsnittsalderen var 44 år, den yngste var 19 og den eldste var 62.

Fire av de 14 omkomne var utenlandske statsborgere, to var fra Litauen, én fra Polen og én fra Romania.

To av de utenlandske omkom i jordbruk, én i bygg og anlegg og én i «vaskeri- og renserivirksomhet».