Teknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLPTeknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLPTeknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLPTeknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLPTeknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLPTeknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLPTeknobyen i Trondheim. Illustrasjon: KLP

NCC valgt for samspillfase på Teknostallen i Trondheim

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har valgt NCC som samarbeidspartner for utviklingen av et nytt næringsbygg i Teknobyen i Trondheim.

Det skriver KLP i en pressemelding torsdag.

KLPs mål er, ifølge pressemeldingen, å inngå kontrakt for en totalentreprise etter endt samspillsfase.Planlagt byggestart er januar 2022. Det nye bygget blir 46.250 kvadratmeter stort.

– Vår ambisjon med Teknostallen er å bygge hjertet i Teknobyen og skape fleksible løsninger for fremtidens leietakere. Teknostallen skal bli noe mer enn et ordinært kontorbygg. Vi ser frem til å samarbeide med NCC og PIR II i en verdiskapende samspillsfase, sier administrerende direktør i KLP Eiendom, Ruth Hege Falch Havdal.

– Vi er svært glade for at KLP Eiendom har valgt oss som entreprenør på tre kontorprosjekter i Trondheim de siste årene. Det bekrefter at vi har en faglig sterk organisasjon som forstår markedets behov og kan levere i henhold til prosjektenes ambisiøse mål. Det samsvarer med vår strategi og målsettinger, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggevirksomhet i Norge.

I utviklingsfasen vil det, ifølge pressemeldingen, bli lagt stor vekt på å skape fleksibilitet for fremtidige leietakere, og bærekraftige løsninger vil da være avgjørende for valg av materialer og byggemetoder.

Bygget vil, foruten å bli sertifisert som Breeam Excellent, bli det første bygget i Trondheim som sertifiseres med Platinum-karakter i helse- og sikkerhetsstandarden Well, skriver KLP.

Teknostallen blir i hovedsak et kontorbygg, men det planlegges også for blant annet treningssenter, servering, service og næringslokaler på bakkeplan.

– Vi har lært å kjenne KLP som en svært kompetent og dyktig samarbeidspartner som vi ser frem til å samarbeide med. Både KLP og NCC er svært opptatt av bærekraftige løsninger og sosialt ansvar i våre prosjekter, sier distriktsleder i NCC Building Norge, Lars Petter Gamlem.

I planleggingen og gjennomføringen vil NCC benytte 4D-planlegging for optimalisering av HMS i tid, 3D-skanning av både eksisterende bygningsmasse og gjennom byggefasen, samt knytte dette til ordinære BIM-modeller.

Etter samspillsperioden vil beslutning om oppstart av byggefasen først bli styrebehandlet hos KLP Eiendom, før kontrakt om totalentreprise signeres, heter det i pressemeldingen.