Illustrasjon: Arkitema Architects
Illustrasjon: Arkitema Architects

NCC starter samspill i milliardklassen med Helse Sør-Øst

NCC har signert samspillskontrakt med Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum.

I en pressemelding skriver NCC at samspillsarbeidet starter opp umiddelbart. Ny sikkerhetspsykiatri skal bestå av Regional sikkerhetsavdeling RSA (32 senger), Lokal sikkerhetsavdeling LSA (20 senger), PUA (12 senger) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS). Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

- Helse Sør-Øst har inngått kontrakt med en entreprenør som gjennom anskaffelsen har scoret høyt på kriteriene som er viktige for både samspillet og dette spesielle byggeriet. Vi i HSØs prosjektorganisasjon ser frem til å ta dette etterlengtede prosjektet et steg videre sammen med NCC og deres prosjekteringsgruppe, sier prosjektsjef Bjørn Hauge i Helse Sør-Østs prosjektorganisasjonen for Ny sikkerhetspsykiatri i meldingen.

- Vi har gjennom tidligere helsebygg-prosjekter vist en solid evne til å gjennomføre samspillsprosesser som bidrar til å skape gode bygg tilpasset de spesielle formålene de enkelte byggene skal ha. Vi ser derfor frem til å starte opp samspillsfasen hvor vi kan bruke vår samlende kompetanse i NCC. Vi skal sammen med byggherren og andre involverte gjøre vårt for å finne de gode løsningene, sier leder for NCC Building Norge, Roger Nygård i samme melding.

Regional sikkerhetsavdeling holder i dag til i uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker og etableringen av et nytt psykiatribygg vil bidra til et løft i tilbudet for pasientene og ansatte.

NCC skal nå sammen med rådgivere, arkitekter og ikke minst prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF starte opp en samspillfase på ti måneder, hvor målet er å finne de gode løsningene og utvikle et psykiatribygg som vil løse de behovene som er satt for bygget, opplyser entreprenøren.

Helse Sør-Øst har tidligere uttalt at selve byggingen skal starte i 2023.