- Som en stor aktør innen bygg, anlegg og eiendom, har vi mulighet til å gjøre en forskjell når det gjelder klimapåvirkning, sier Christina Lindbäck, bærekraftssjef i NCC-konsernet.

NCC skal halvere CO2-utslipp

NCC slutter seg til FNs Lima-Paris Action Agenda (LPAA) for klimaet og målet om å redusere 50 prosent av selskapets CO2-utslipp innen 2020, i forhold til utslippsnivået i 2015. 

- Som en stor aktør innen bygg, anlegg og eiendom, har vi mulighet til å gjøre en forskjell når det gjelder klimapåvirkning. NCCs utslipp er drivhusgasser som genereres gjennom materialbruk og det faktumet at en stor andel av vårt energibruk fortsatt er avhengig av fossilt drivstoff, noe vi jobber med å redusere. Tiltak vi har gjort i senere år er å gå fra oljefyring til trepellets på flere asfaltverk, samtidig som vi jobber med å bygge ytterligere ressurseffektive og energisparende produkter for våre kunder, sier Christina Lindbäck, bærekraftssjef i NCC-konsernet.

- Fokus på tydelige mål for å minimere bedriftens egen miljøpåvirkning har vært en viktig prioritering for NCC i mange år, heter det i en melding fra selskapet.

Et av målene har vært å minimere bruken av helse- og miljøfarlige materialer ved å miljøklassifisere prosjektene våre. Dette gjøres ved blant annet å sertifisere boligprosjekter etter det nordiske miljømerket Svanen. Målet for 2015 har vært å sertifisere minimum 400 leiligheter i produksjon med Svanemerket. Resultatet i 2014 var 447 leiligheter.

- NCC arbeider også med å redusere energibruk på bygge- og anleggsplassene våre, gjennom blant annet å etablere «Grønn byggeplass», samt i energibruk i sluttleveranser. For eksempel har energibruken per boligenhet produsert av NCC ligget 25 prosent under kravet i byggeforskriftene gjennom flere, skriver de.

- Vi setter opp tempoet nok et hakk, og sikter mot å redusere vårt CO2-utslipp med 50 prosent innen 2020. Vi skal nå dette ved å fortsette å konvertere våre asfaltverk til mer fornybar energi og ved å øke andel fornybar energi i all vår produksjon, sier Lindbäck.

- For å bidra til en vellykket global overgang til lavkarbon og bærekraftig samfunn, må alle delta og arbeide proaktivt og målrettet, for å redusere utslippene av drivhusgasser. I forkant av COP21 klimatoppmøtet i Paris, har FN iverksatt en Action Agenda for å vise hvordan bedrifter, byer, kommuner og organisasjoner kan bidra i klimakampen. Deltakere i Action Agenda kan registrere sine aktiviteter i NAZCA-databasen, med detaljer på hvordan deres handlinger bidrar til å redusere utslipp, heter det i meldingen.