NCC inngår partnerskap

NCC Construction har inngått partnerskapsavtale med lærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

Praksisavtalen, som er et samarbeid mellom NCC Construction, Høyskolen i Oslo (HIO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og NHO, ble undertegnet torsdag. I avtalen tilbyr NCC Construction åtte praksisplasser til lærerutdanningen ved HIO.

- Dette er et ledd i vår satsing på lærlinger, sa Sven Chr. Ulvatne, adm. direktør i NCC. Han kan røpe at de har hatt inne lærerstudenter også før, men at dette nå er formalisert gjennom en egen partnerskapsavtale.

På plass for å signere partnerskapsavtalen var foruten Ulvatne, Sverre A. Larsen adm. dir. i BNL, Olaf Stene regiondirektør NHO Oslo og Akershus og dekan Knut Patrick Hanevik ved HIO. Sistnevnte synes det er positivt at de nå kan tilby praksis i bedrift som et alternativ til skoleovertakelse. Hanevik mener et samarbeid mellom lærerutdanning og næringsliv er viktig fordi lærere skal gi kunnskap og opplysning om hvilke muligheter man har når man går ut av skolen og han vektla samtidig at det generelt er nødvendig å bygge broer mellom utdanning og næring.

Sverre A. Larsen holdt også et lite innlegg i forbindelse med underskrivingen av partnerskapsavtalen. Han fokuserte på betydningen av byggenæringen og det faktum at næringen ansetter 10.000 mennesker hvert år. Larsen var fornøyd med at de har fått på plass en partnerskapsavtale med lærerutdanningen da lærere har en unik posisjon når det gjelder å gi elvene råd om fremtidige valg.

- Dere har nå muligheten til å få innsikt i næringen og gjøre en god jobb på rekrutteringssiden, sa Larsen.

NHO har jobbet mye med næringsliv i skolen og da spesielt partnerskapsavtaler direkte mellom bedrift og skole. Olaf Stene kunne fortelle at dette er den første partnerskapsavtalen inngått med lærerutdanningen.

- Jeg er glad for at vi nå har fått formalisert et slikt samarbeid, sa han.

 

Bilde:

Sverre A. Larsen adm. dir. i BNL (t.v) Sven Chr. Ulvatne, adm. direktør i NCC, Olaf Stene, regiondirektør NHO Oslo og Akershus og dekan Knut Patrick Hanevik ved HIO undertegnet torsdag en partnerskapsavtale.