Foto: NCC
Foto: NCC

NCC fikk Follobane-kontrakt - skal opparbeide Middelalderparken

Bane NOR har inngått kontrakt med NCC om tilbakeføring og opprusting av terrenget i Middelalderparken i Oslo. Nye jernbanespor, blant annet til Follobanen, er lagt under parken. Kontrakten har en verdi på cirka 140 millioner kroner.

Entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen» er en del av Follobaneprosjektet der Bane NOR er byggherre. Entreprisen omfatter opparbeiding av terrenget i området som kalles Klypen, en del av Middelalderparken. De siste årene har dette vært anleggsområde, men nå skal det bli grøntområde.

– Vi i NCC er stolte over å kunne bidra til å gjøre dette historiske området om fra anleggsområde til byrom – til glede både for Oslos beboere og besøkende, sier avdelingssjef Renate Berget i NCC Infrastructure i en pressemelding.

Bane NOR har i samarbeid med Riksantikvaren, Byantikvaren og Oslo kommune planlagt «nye» Middelalderparken som formidlingssted for Oslos tidligere historie og nærpark for beboere i området.

– Middelalderparkens grøntområde blir opp mot dobbelt så stor i kjølvannet av Follobaneutbyggingen. Dette grønne byrommet vil bli et av landets viktigste historiske formidlingssteder og samtidig et utvidet byrom for naboer og andre. Nå starter vi opparbeidingen så snart vi har alle tillatelser fra Oslo kommune, sier prosjektleder Jon Astrup Børresen i Follobaneprosjektet i meldingen.

Komplett tilbakeføring

Med Follobaneprosjektet er sju jernbanespor mellom Oslo S og Ekebergåsen lagt i en ny 600 meter lang tunnel under den historiske Middelalderparken.

Byggeindustrien fortalte onsdag morgen at Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten har gitt dispensasjon til Bane Nor etter at betongkulverten sin tid ble bygd for høy. Høydeavvikene varierte ifølge Plan- og bygningsetaten fra 0,7 meter til 1,5 meter fra det som lå inne i godkjent teknisk plan.

Som del av NCCs entreprise skal kulverten dekkes til og terrenget over kulverten skal bygges opp og inngå i utvidelsen av parkarealet i Middelalderparken sør for Bispegata og ned til Loenga.

Selve terrengbearbeidingen vil bli den mest «synlige» delen av prosjektet, men NCCs arbeid omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane samt nye streter (historiske gangveier).

Tett på kulturminner

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. Det skal bygges nær ruin av Kongsgården, som var kongelig residens i middelalderen. Anleggsområdet ligger tett på ruinfelt av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, som ligger delvis innenfor anleggsområdet, er bygget over steinhvelv fra middelalderen. Formålet med terrengbearbeidingen over kulverten er å skape et terreng som blir mest mulig likt omgivelsene slik de var i høymiddelalderen.

Terreng og planting/såing i Middelalderparken skal, etter planen, være utført over sommeren 2023.

Når Bane NOR er ferdig med sine tiltak skal Oslo kommune utvikle parken videre.  Det er konsulentteamet Rambøll Norge, Henning Larsen og Fabrica som har hatt oppdraget med detaljprosjektering, utforming og plan for opparbeiding av terrenget i Middelalderparken.